Innkalling til styrarnettverk 30.01.2020

Program for leiarsamling Oppvekst Sogn 23.-24.9.2019

Program til samling på Skei 30-31 januar 2019

Innkalling til styrarnettverk 30. mai 2018

Referat frå styrarnettverk 30.mai 2018


Referat frå styrarnettverk 9. oktober 2017


Innkalling til styrarnettverk 30. mai 2017


Ŋ arbeide i nettverk 1. februar 2017

Referat frå styrarnettverk 1. februar 2017

Innkalling til styrarnettverk  1. februar 2017


Referat frå styrarnettverk 2. november 2016

Innkalling til  til styrarnettverk 2. november 2016


Referat frå styrarnettverk 7. juni 2016

Innkalling til styrarnettverk  7. juni 2016

Lærande nettverk ved Gunnstein Pytte 7. juni 2016


PP-presentasjon Solrun Samnøy styrarnettverk 3. februar 2016

Referat frå styrarnettverk 3. februar 2016

Innkallling til  styrarnettverk 3. februar 2016


PP-presentasjon BTI-modellen styrarnettverk 4. november 2015

Referat frå styrarnettverk  4. november 2015

Innkalling til styrarnettverk 4. november 2015


Psykisk helse – oppsummering fagdag 5 oktober 2015

Presentasjon PRESPAS  styrarnettverk 11. -12. juni 2015

PP_presentasjon styrarnettverk 11.-12. juni 2015

Referat frå styrarnettverk 11.-12. juni 2015

Innkalling til styrarnettverk  11.-12.juni 2015

Presentasjon Forskingsprosjekt lærande barnehage styrarnettverk 3. februar 2015

Referat frå styrarnettverk 3. februar 2015

Innkalling til styrarnettverk  3. februar 2015

Vedlegg til referat System for styrka læring  – status

Referat frå styrarnettverk 6.november 2014

Innkalling til  styrarnettverk 6. november 2014

Referat frå styrarnettverk 10. juni 2014

Innkalling til styrarnettverk 10. juni 2014

Referat frå nettverksansvarleg 27. mars 2014

Referat frå styrarnettverk 4. februar 2014

Referat frå styrarnettverk 02. januar 2014