SKULEÅRET 2018/2019:

15.aug 2018:

Kompendium nettverk Gro

PP Digital kompetanse – Geogebra Gunn B og Gro

Mellomliggande arbeid etter 15.aug 2018:

  • Prøve ut Geo Gebra i ein klasse
  • Presentere dette for dei andre på neste samling (maks ca. 3 – 5 min, maks 2 powerpoint-ark).
  • Fleire frå same skule kan presentere ilag.

SKULEÅRET 2017/2018:

Digitale målingar 7. klasse Lærdalsøyri skule 16. august 2017

Rekning 5 – 7_presentasjon 16. august 2017

Finn dei skjulte tala 18. oktober 2017

Tre lik 16 og 20 18. oktober 2017

Oppskrift – lage gongetabell-spinner 18. oktober 2017

Spinner – den vesle gongetabellen 18.oktober 2017

Tiarvenner 18. oktober 2017