Notat frå Gud

Nettverksansvarliger er:

Eva Renate Tjønn, Vik barnehage tlf 97 50 71 98, epost eva_tj@hotmail.com

Camilla Z Hove, Valsvik barnehage tlf 95 73 98 67, e-post camzhove@online.no
Åse Skjerdal Grindedal, Feios barnehage, tlf 41 66 06 79,  e-post ase.skjerdal.grindedal@vik.kommune.no

Anne Mette Valsvik, Vik barnehage  tlf 47 85 18 78

Referat 7.10 KKK

Notat frå Gudrun sitt opplegg- Felles opplevelsar gjennom samlingsstunda

Kafédialog 4

Kafédialog 3

kafédialog 2

Kafédialog 1

Sabina tekst

Strandsnigel enkel

Program og refleksjonsoppgåver nettverksdag for kunst, kultur, kreativitet 7.10.2019

Malela med rørsler

Songar fagnettverk 8.10.2018

Fagnettverk 7.2 song

PRAKTISK songøkt 7.2.2018

Velkomen til nettverk haust 2017

Strandryddedag 08.05.2018, Henjahaugane

Innkalling til nettverkssamling 8.februar 2017

Innkalling til nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling til nettverkssamling 10.oktober 2016

Innkalling til nettverkssamling  5. oktober 2015

Fargar og collage – Berit Slåttum -fagnettverk 2. januar 2015

Innkalling  til nettverkssamling 28.mai 2014

Invitasjon til nettverkssamling 2. januar 2014

Innkalling  til nettverkssamling 18.september 2013

Referat frå nettverkssamlinga  18. september 2013

Frå kurs i Oslo 13. – 14 mai 2013