Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til nettverk og samlingar gå til påmeldingssida til Sogn regionråd

Om du har innspel til nettsida, kan du kontakta dagleg leiar Karina Nerland på e-post karina.nerland@sogndal.kommune.no

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida kan kontakta dagleg leiar tlf 908 30 284 eller på e-post.

Årshjulet for 2020-2021

Her finn du ei samla oversikt over regionale fagnettverk for barnehage og skule i Sogn for 2020-2021

Oversikt (pdf)

Nyhende

Fagdag for alle tilsette i barnehage, skule og Sfo i Sogn 13.11.20 19.11.20 av Inger Marie Evjestad - Med ca. 900 deltakarar gjennomførte regionen ein digital fagdag. Barnehagetilsette fekk digital presentasjon om arbeid med barnehagelova og aktivitetsplikta i… Les meir
Modulundervisning i psykisk helse 04.11.20 av Inger Marie Evjestad - Sogn regionråd tilbyr tilsette i barnehagar og skular modulopplæring i psykisk helse. Opplæringa går over 10 timar og dei fem… Les meir
Regional leiarsamling i Flåm 04.11.20 av Inger Marie Evjestad - Felles tema for leiarane i barnehage, skule og PPT var tilpassa opplæring og tidleg innsats med tid til erfaringsdeling og… Les meir
Regional fagdag for alle skulane 13.08.20 av Inger Marie Evjestad - Den årlege fagdagen for grunnskulen i Sogn vart i år gjennomført som digitalt nettkurs med lokal plassering på skulane. Dagen… Les meir
Fagdag om åtferd 24.03.20 av Inger Marie Evjestad - Morten Haaland frå NORCE leia oss gjennom fagdagen 11. mars 2020 med deltakarar frå skule, PPT, barnevern, barnehage og helsestasjonar.… Les meir

Planar i System for styrka læring

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir