Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til regionale nettverk og samlingar gå til påmeldingssida vår.

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida og påmeldingssida kan kontakta programleiar på e-post ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no, tlf 48 25 03 06.

Årshjulet for 2022-2023 (versjon 24.11.2022)

Her finn du ei samla oversikt over regionale nettverk for barnehage- og skuleåret 2022-2023.

Oversikt (pdf)

Nyhende

Fagdag barnehage – spesialpedagogikk og inkluderande praksis 07.12.22 av Ingrid Steine Bortne - 6.desember arrangerte Sogn regionråd og Høgskulen på Vestlandet regional fagdag for barnehagane. Tema var  KOMPETANSELØFT for spesialpedagogikk og inkluderande praksis… Les meir
Styrarnettverket samla i Lærdal 05.12.22 av Ingrid Steine Bortne - 22 styrarar var samla ved Norsk villakssenter i Lærdal 1.desember. På saklista stod først eit webinar med Statsforvaltaren om barn… Les meir
Etterlengta regional fagdag for skulane «Spesialpedagogikk og inkluderande praksis» 29.11.22 av Ingrid Steine Bortne - 22.november arrangerte Sogn regionråd og Høgskulen på Vestlandet regional fagdag for skulane. Tema var  KOMPETANSELØFT for spesialpedagogikk og inkluderande praksis… Les meir
Fagnettverk barnehage: medverknad, vurdering for læring og gjennomføring 09.11.22 av Ingrid Steine Bortne - 8.november var 10 deltakarar samla til fagnettverk med hovudfokus på medverknad. Her var det rom for gode diskusjonar, undringar, deling… Les meir
Fagnettverk barnehage – tidleg innsats og språkutvikling 21.10.22 av Ingrid Steine Bortne - 19.oktober var 39 deltakarar og 3 arrangørar samla på Campus i Sogndal for å dele kunnskap om språkutvikling og korleis… Les meir

Planar i System for styrka læring

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir