Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til nettverk og samlingar gå til påmeldingssida til Sogn regionråd

Om du har innspel til nettsida, kan du kontakta programleiar Hanne Ørnehaug på e-post hanne.ornehaug@sogndal.kommune.no

Årshjulet for 2018/2019

Her finn du oversikt over regionale fagnettverk og fellesmøta til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og KS

Les meir

Nyhende

Fagdag psykisk helse og livsmeistring 7. mars 2019 21.02.19 by Karina Nerland- Fagdagen samla 100 deltakarar. Hovudtema var psykisk helse og livsmeistring i eit inkluderande barnehage– og skulemiljøperspektiv. Forelesarane Ingrid M. Løkken… Les meir
KLAPP: 20% stillingar for lærarar i Sogn, intern utlysing 01.02.19 by Karina Nerland- Høgskulen på Vestlandet og Sogn regionråd samarbeider om KLAPP-prosjektet. Vi har ledig to deltidsstillingar som lærarar ved grunnskulane i Sogn kan søkje… Les meir
Fagdag for SFO 2. januar 2019 04.01.19 by Karina Nerland- SFO – leiar i Leikanger, Siri Randen la til rette for ein god fagdag for SFO-tilsette i regionen den 2.… Les meir
Fagdag om psykisk helse 7. mars 08.11.18 by Karina Nerland- 90 deltakarar frå barnehagane, skulane, PP-tenestene, helsestasjonane og praksisstudentar fylte auditoriet «Svingen» på høgskulebygget 7. november 2018 Les meir Les meir

Psykisk helse

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar Hanne Ørnehaug

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir