Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til nettverk og samlingar gå til påmeldingssida til Sogn regionråd

Om du har innspel til nettsida, kan du kontakta dagleg leiar Karina Nerland på e-post karina.nerland@sogndal.kommune.no

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida kan kontakta dagleg leiar tlf 908 30 284 eller på e-post.

Årshjulet for 2020-2021

Her finn du ei samla oversikt over regionale fagnettverk for barnehage og skule i Sogn for 2020-2021

Oversikt (pdf)

Nyhende

Regional fagdag for alle skulane 13.08.20 av Inger Marie Evjestad - Den årlege fagdagen for grunnskulen i Sogn vart i år gjennomført som digitalt nettkurs med lokal plassering på skulane. Dagen… Les meir
Fagdag om åtferd 24.03.20 av Inger Marie Evjestad - Morten Haaland frå NORCE leia oss gjennom fagdagen 11. mars 2020 med deltakarar frå skule, PPT, barnevern, barnehage og helsestasjonar.… Les meir
Etikk, religion og filosofi 30.01.20 av Silje Vinda - Det vert nettverkssamling på HVL i Sogndal onsdag 12.februar. Oppmøte ved klasserom 02-14 på Stadionbygget kl. 09:00-15.  Me fortset på… Les meir
Fagøkt om 9a med FM Vestland og “Korleis lukkast med fagfornyinga ” med Helge Resaland 22.01.20 av Inger Marie Evjestad - Kompetanseregion Sogn gjennomførte fagdag for skuleleiarane og leiarar i  PPT og Kulturskulen den 21.01.2020 i Sogndal. Fyrste økta gjekk Fylkesmannen… Les meir
Styrarnettverk 30 januar 2020 20.01.20 av Hilde Valvik Menes - Styrarnettverk 30.01.2020 Les meir

Leiarsamling i Sogn 20.-21. oktober 2020

For tredje gong inviterer Sogn regionråd oppvekstleiarar i Sogn til dialogkonferanse. Temaet blir felles utvikling i Sogn, med ny barnehagelov v/Aina Drage og fagfornyinga v/Ingrid Jacobsen som hovudtema. Samlinga går over to dagar; med delte økter den første dagen. Det blir sett av tid til felles arbeid og drøfting omkring vidare utviklingsarbeid i Sogn for å få gode innspel til arbeidet med ny programplan. Påmelding innan 6. oktober her.

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir