Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til nettverk og samlingar gå til påmeldingssida til Sogn regionråd

Om du har innspel til nettsida, kan du kontakta dagleg leiar Karina Nerland på e-post karina.nerland@sogndal.kommune.no

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida kan kontakta dagleg leiar tlf 908 30 284 eller på e-post.

Årshjulet for 2019-2020

Her finn du ei samla oversikt over regionale fagnettverk for barnehage og skule i Sogn for 2019-2020

Oversikt (pdf)

Nyhende

Fagdag om åtferd 24.03.20 av Inger Marie Evjestad - Morten Haaland frå NORCE leia oss gjennom fagdagen 11. mars 2020 med deltakarar frå skule, PPT, barnevern, barnehage og helsestasjonar.… Les meir
Etikk, religion og filosofi 30.01.20 av Silje Vinda - Det vert nettverkssamling på HVL i Sogndal onsdag 12.februar. Oppmøte ved klasserom 02-14 på Stadionbygget kl. 09:00-15.  Me fortset på… Les meir
Fagøkt om 9a med FM Vestland og “Korleis lukkast med fagfornyinga ” med Helge Resaland 22.01.20 av Inger Marie Evjestad - Kompetanseregion Sogn gjennomførte fagdag for skuleleiarane og leiarar i  PPT og Kulturskulen den 21.01.2020 i Sogndal. Fyrste økta gjekk Fylkesmannen… Les meir
Styrarnettverk 30 januar 2020 20.01.20 av Hilde Valvik Menes - Styrarnettverk 30.01.2020 Les meir
Fagdag SFO 2. januar 2020 09.01.20 av Karina Nerland - Over 60 tilsette fagarbeidarar, assistentar og leiarar frå SFO og skule frå kommunane i Sogn var samla i Årdal den… Les meir

Avsluttingssamling for IBOS 13. november 2019

Foreldresamarbeid var tema på fagnettverksamlinga 13. november som samla 70 engasjerte deltakarar frå barnehagane og skulane i Sogn og frå PPT og helsestasjonane. Læringsmiljøsenteret tydeleggjorde kor viktig dette samarbeidet er for barn sin trivsel, utvikling og læring. Prosjektperioden blir avslutta i 2019, men temaet blir like viktig i vidare arbeid.
Presentasjonen finn du her

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir