Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til nettverk og samlingar gå til påmeldingssida til Sogn regionråd

Om du har innspel til nettsida, kan du kontakta dagleg leiar Karina Nerland på e-post karina.nerland@sogndal.kommune.no

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida kan kontakta programleiar.

Årshjulet for 2018/2019

Her finn du oversikt over regionale fagnettverk og fellesmøta til Fylkesmannen i Vestland og KS

Les meir

Nyhende

Styrarnettverk 28 mai 2019 10.05.19 by Hilde Valvik Menes - Møte i styrarnettverk i Sogn 28.05.19Last ned Les meir
Nettverksdag ERF 5.april. 02.04.19 by Hanne Ørnehaug - Stad for nettverket vert: Gaupne, på ungdomsskulen.Tidspunkt:09:00-15.00, og det vert servert lunsj.Tema: IBOS og relasjonar i barnehagen v/ Line Mevold.… Les meir
Nærmiljø og samfunn 21.03.19 by Henning Nornes - Neste samling er den 10.april på Villmarka på Leikanger, Program kjem. Påmelding her http://pamelding.sogn.regionraad.no/ Les meir
Fagdag psykisk helse og livsmeistring 7. mars 2019 21.02.19 by Karina Nerland - Fagdagen samla 100 deltakarar. Hovudtema var psykisk helse og livsmeistring i eit inkluderande barnehage– og skulemiljøperspektiv. Forelesarane Ingrid M. Løkken… Les meir
KLAPP: 20% stillingar for lærarar i Sogn, intern utlysing 01.02.19 by Karina Nerland - Høgskulen på Vestlandet og Sogn regionråd samarbeider om KLAPP-prosjektet. Vi har ledig to deltidsstillingar som lærarar ved grunnskulane i Sogn kan søkje… Les meir

Fagdag for grunnskulen i Sogn

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar Hanne Ørnehaug

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir