Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til regionale nettverk og samlingar gå til påmeldingssida vår.

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida og påmeldingssida kan kontakta programleiar på e-post ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no, tlf 48 25 03 06.

Årshjulet for 2023-2024 (versjon 16.01.2024)

Her finn du ei samla oversikt over regionale nettverk for barnehage- og skuleåret 2023-2024.

Oversikt (pdf)

Nyhende

Vil du søke om regionalt barnehagestipend? 14.05.24 av Ingrid Steine Bortne - Dersom du har planar om å ta desentralisert barnehagelærarutdanning eller rettleiingsstudie til hausten - eller vil ta del i praksiskandidatordninga… Les meir
Rådgjevarnettverk 18.april på Leikanger 06.05.24 av Ingrid Steine Bortne - 19 rådgjevarar møtte på nettverksamlinga 18.april. Her var også fleire nye rådgjevarar som skal overlappe rolla ved sin skule.  … Les meir
Digitalt rektornettverk 22.mars 11.04.24 av Ingrid Steine Bortne - 28 rektorar møtte til digitalt mini-nettverk dagen før påske for å lære meir om arbeidstidsavtalen SFS2213, dekomp-prosjekt, regionale planar framover… Les meir
Me er klare for entreprenørskapsmesse i Lærdal 16.april! 09.04.24 av Ingrid Steine Bortne - Sjå digital brosjyre her: Brosjyre entreprenørskapsmesse Lærdal 16.04.2024   System for styrka læring, Ungt Entreprenørskap og vertskommunen Lærdal ynskjer velkommen… Les meir
LOGOS-nettverk 09.04.24 av Ingrid Steine Bortne - Logos er eit digitalt verktøy for kartlegging av lesevanskar og diagnostisering av dysleksi. I Sogn har fleire tilsette i PPT… Les meir

Planar i System for styrka læring

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir