Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til regionale nettverk og samlingar gå til påmeldingssida vår.

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida og påmeldingssida kan kontakta dagleg leiar på e-post karina.nerland@sogndal.kommune.no.

Årshjulet for 2021-2022

Her finn du ei samla oversikt over regionale nettverk for vårhalvåret 2022

Oversikt (pdf)

Nyhende

Fagnettverk arbeid med barn med Downs syndrom 09.06.22 av Ingrid Steine Bortne - Fagnettverket har lang erfaring i å samlast for å diskutere relevante problemstillingar i fellesskap. Denne gongen fekk nettverket kunnskap og… Les meir
Fagnettverk norsk for minoritetsspråklege 09.06.22 av Ingrid Steine Bortne - 21.april samla 10 deltakarar frå Sogn seg til fagleg fordjuping og erfaringsdeling innan tematikken norsk for minoritetsspråklege. Med bakgrunn i… Les meir
Rektornettverk – ei viktig arena for deling 07.06.22 av Ingrid Steine Bortne - 14 rektorar var samla i Sogndal kulturhus 19.mai. Aktuelle saker som praksis i skulen, lærarutdanning, programmering og mottak av flyktningar… Les meir
Engasjert gjeng gjennomførte styrarnettverk på ViteMeir 01.06.22 av Ingrid Steine Bortne - 25 styrarar/ assisterande styrarar og tre flinke føredragshaldarar var samla på ViteMeir siste dagen i mai. Her fekk me ei… Les meir
Vellukka gjennomføring av fagnettverk psykisk helse 15.03.22 av Ingrid Steine Bortne - 10.mars arrangerte Sogn Regionråd - System for styrka læring fagnettverk for psykisk helse på Quality Hotel Sogndal. Føredragshaldar Solrun Samnøy… Les meir

Planar i System for styrka læring

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir