Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til regionale nettverk og samlingar gå til påmeldingssida vår.

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida og påmeldingssida kan kontakta programleiar på e-post ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no, tlf 48 25 03 06.

Årshjulet for 2022-2023 (versjon 04.01.2023)

Her finn du ei samla oversikt over regionale nettverk for barnehage- og skuleåret 2022-2023.

Oversikt (pdf)

Nyhende

Fagnettverk pedagogisk bruk av IKT 02.02.23 av Ingrid Steine Bortne - 19 engasjerte lærarar var samla på ViteMeir 1.februar for å oppdatere seg på det siste nye innan IKT i oppvekstfeltet.… Les meir
Dialogmøte og rektornettverk 17.november 2022 23.01.23 av Ingrid Steine Bortne - 27 leiarar møtte då me arrangerte kombinert rektornettverk og dialogmøte mellom grunnskule og vidaregåande opplæring. Tida var dessverre alt for… Les meir
Me skal lage vår eiga regionale barnehageavis! 16.01.23 av Ingrid Steine Bortne - 27.oktober møtte 22 tilsette frå barnehagane i Sogn til fagnettverk "Kreativitet, skaparglede og entreprenørskap". Askedalen barnehage AS ved Lillian og… Les meir
Fagnettverk autisme for tilsette i skular, barnehagar, PPT og helsestasjon 16.01.23 av Ingrid Steine Bortne - 10. og 11.januar gjennomførte me fagnettverk autisme i samarbeid med psykolog Pål Iversen ved Sogndal BUP (psykisk helsevern for barn… Les meir
Fagdag barnehage – spesialpedagogikk og inkluderande praksis 07.12.22 av Ingrid Steine Bortne - 6.desember arrangerte Sogn regionråd og Høgskulen på Vestlandet regional fagdag for barnehagane. Tema var  KOMPETANSELØFT for spesialpedagogikk og inkluderande praksis… Les meir

Planar i System for styrka læring

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir