Velkommen til fagnettverksida for kommunane i Sogn

På denne nettsida finn du felles informasjon om dei regionale fagnettverka for barnehage og skule.

For påmelding til regionale nettverk og samlingar gå til påmeldingssida vår.

Nettverksansvarlege som treng hjelp til å leggja inn dokument og anna informasjon på denne nettsida og påmeldingssida kan kontakta programleiar på e-post ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no, tlf 48 25 03 06.

Årshjulet for 2022-2023 (versjon 04.01.2023)

Her finn du ei samla oversikt over regionale nettverk for barnehage- og skuleåret 2022-2023.

Oversikt (pdf)

Nyhende

Fagnettverk pedagogisk ikt 14.09.23 av Ingrid Steine Bortne - 22 lærarar og leiarar var samla på ViteMeir 13.september for å diskutere og lære meir om digitale utfordringar og mogelegheiter.… Les meir
Fagnettverk barnehage – medverknad, vurdering for læring og gjennomføring 28.mars 29.03.23 av Ingrid Steine Bortne - Ein fin bukett med 10 deltakarar var samla til fagnettverk i lokala til Sogn PPT 28.mars. Til trass for lita… Les meir
Avisslepp og fagnettverk barnehage – kreativitet, skaparglede og entreprenørskap 23.mars 29.03.23 av Ingrid Steine Bortne - 19 deltakarar frå barnehagane i Sogn + Fredrik frå Ungt Entreprenørskap var samla til nettverk ved HVL for å jobbe… Les meir
Rektornettverk 31.januar 27.03.23 av Ingrid Steine Bortne - Grunna mykje sjukdom var me berre 12 deltakarar på rektornettverket ved HVL siste dagen i januar. Men etter engasjementet og… Les meir
Fagnettverk barnehage «Tidleg innsats og språkutvikling» 15.mars 23.03.23 av Ingrid Steine Bortne - 37 tilsette frå barnehagane i Sogn deltok på fagnettverket "Tidleg innsats og språkutvikling" ved HVL førre veke. Me fekk lærerike… Les meir

Planar i System for styrka læring

Målsetting

Målet er å få dette til å bli ein felles læringsplattform der dei ulike fagnettverka og gruppene får informasjon og legg inn sin informasjon, sine referat, deler erfaringar m.m. for slik leggje til rette for deling i og mellom dei ulike gruppene. Hugs at små tips kan vere store og gode tips for andre.

Programleiar for System for styrka læring

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling.
Les meir