Kontaktinformasjon nettverksansvarlege etikk,religion og filosofi

Silje Vinda silje.vinda@luster.kommune.no

(gamlestova barnehage)

Ingrid Ødegård Bremer Ingrid.odegard@luster.kommune.no

(gamlestova barnehage)

Det vert nettverkssamling på HVL i Sogndal onsdag 12.februar 2020. Oppmøte ved klasserom 02-14 på Stadionbygget kl. 09:00-15.  Me fortset på etikk-emnet som me starta på sist, og skal jobbe med praksisforteljingane de har sendt oss (for dei som enno ikkje har sendt inn ber om at det vert gjort snarast). Påmelding til Silje eller Ingrid innan 5.februar. Det vert servert lunsj, gje beskjed om det er allergiar me skal ta omsyn til.

 

Vel møtt!

Merete, Ingrid og Silje

fagnettverk februar   program 12.2

 

Referat nettverksamling 7.10.19 Etikk, religigion og filosofi

Programmet for ERF 7.10.2019

Innbyding til nettverkssamling 11 april 2018

NETTVERKSDAG 9. oktober 2017

INNBYDING TIL NETTVERKSAMLING 5 april 2017

 

Studietur til Roma mars 2016

Den fleirkulturelle barnehage – Anne Grethe Sønstehagen 2. januar 2015

Presentasjon frå Luster kommune 5. mars 2014

Presentasjon frå  Leikanger kommune 5. mars 2014

Presentasjon frå Sogndal kommune 5. mars 2014

Mangfald-høgtider-tekstbilete 2. januar 2013

Innlegg Stedje barnehage eit utviklingsarbeid barnehageåret 2011/2012 2. januar 2013