Skuleåret 2018/2019:

Referat nettverk på Trudvang 15.aug 2018 – engelsk 1. – 4. klasse

Her kjem eit lite referat/notatane mine. Det er ikkje reinskrive, så har du spørsmål er det berre å ta kontakt.

Venleg helsing

Ivar Husum

Leikanger barneskule

 

Leikanger:

Engelsk og fysisk aktivitet

 • 1 – 30, Trill terning, spring på fotballbana, finn rett post, første gruppe til 30, lærar står med fasit, elevane må tilbake og sjekke svar, trill terning, Får td 3, neste kast får du td 2 på terninge, då er det post 5. Er altså ikkje innom alle postane. Oppgåver som passar til 1. – 4 klasse, ulike tema, fargar, jul, frukt, insekt, kroppen, klede, dagar
 • Stafett: dyr, setje saman ord og bilete
 • Klatreparken, ei kjend regle frå tekstboka, plasserte ut bokstavar i klatreparken, fekk eit ark med tomrom og tal der bokstavane skal vere
 • Holerunane, Natursti med innlagde postar undervegs, svaret kom på posten etterpå, sjølvgåande

Ylvisåker

 • Utedag, ord og bilete, lesetrening, samarbeidstrening
 • Kom inn spekkhoggarar, tok det på sparket og laga namn, farge, størrelse ol på desse

Vik

 • Bookcreater, bokprogram på I-pad
 • Laga bok om huset sitt
  • Laga ei side om kvart rom
  • Veldig god skrivetrening
  • Dei flinkaste skriv veldig mykje, andre får skrivehjelp
  • Finn bilete på nettet som dei ligg inn
  • Skreiv ut og laminerte framsida
  • Tek bilete heime
  • Kvar sin I-pad som dei har i sekken sin
  • Innholdet sit betre når elevane får styre sjølv

Luster

 • Luster
 • Eventyr
 • Chicken Licken, pensumbok
 1. Og 2. klasse i lag, 8 stk,
 • Dramatisere eventyret, elevane lærer ulike setningar og fraser
 • Viser boka, kva trur du skjer
 • Les boka på engelsk
 • Ein elev fekk rolla som kyllingen
 • Mange ting skjer opp att, fekk i leksa å øve på rolla heime
 • Få inn rytme på framføringa
  • Kan og lage ein rap av det
 • Kostyme, laga dei sjølv
  • Lage svane som ei lue
  • Kjøpte pannebånd, då får du strekk som passar på hovudet, og sydde figurar, td kylling som var laga av filt, dongeribukse, flis osv
  • Hårbøyler, litt høge, kjøpt på Hennes og Mauritz

Gaupne

 • Tverrfaglege sangar
  • Verdensdelar
  • Verdenshav
  • Brukt i 3. klasse, men kan brukast av fleire trinn
  • Ligg på YouTube
   • Søk på Continent song
   • Søk på Five Oceans song
   • The Solar System song
   • Songar med tekst
 • Ski og engelsk
  • Brukte skiord
  • Stafett, natursti på ski
  • Finne ord og bilete og sette dei saman
  • Karius og Baktus
   • Ivo Caprino, køyre dei filmane med engelsk tale
   • Rollespel
    • Ein var Karius og ein var Baktus
   • Teikneserie, fekk ut bilete – teikneserie som var ferdig, elevane skal skrive på tekst til bileta. Hadde laga nokre setningar som dei yngst brukte, medan ein del elevar skreiv sine eigne ting til bileta
 • Trudvang
  • Toolsforeducators.com
   • Kan brukast til bingo, domino
   • Pluss, pluss..
   • Ligg temabasert
  • Tverrfagleg tema 3. klasse
   • Kjeldesortering – Recycling
   • FABEL – møt tamme og ville dyr i draum og eventyr
   • Astrup
  • Brukt mykje Peppa Pig
  • søk på boka, Peppa Pig, recycling download pdf
 • Lagar eigne bøker i PowerPoint, kopier frå nettet og lim inn. Print ut i hefteformat til slutt.
  • Lagar oppgåver til bøker, td viktige ord elevane bør lære, finn desse i boka, kryssord, og liknande

Gjekk gjennom kjerneelement i engelsk i den nye læreplanen.

 

Skuleåret 2017/2018:

Fagdag i engelsk i Aurland

Fagdag i engelsk Leikanger

Fagdag i engelsk i Luster

Fagdag 1.-7. trinn Norane