Nettverksansvarlege er:
Jorunn Tokvam, epost jorunn.tokvam@aurland.kommune.no, Kari Anne Stundal,

Ingebjørg S. Aspeseter, Anne Lise Strand, Anette Sundal

Innkalling til nettverksamling 01.04.2020

Referat frå fagnettverk 07.10.19 Mengde, rom og form

Referat med bilete frå fagnettverk 13.02.19

De yngste barna- 07. Oktober

Innkalling til nettverksamling 7. oktober 2019

PP- Språk og kommunikasjon, begrep og representasjoner, 13.feb.2019

Innkalling til nettverksamling 13. februar 2019

Referat frå Mengde, rom og form 08.10.18

muligheter for realfag i nærmiljøet- Fagnettverk H 2018Til fagdag 8.oktober TRF/MRF

Innkalling til nettverksamling 9.oktober 2017

Innkalling til nettverkssamling 14. februar 2018 

Referat frå nettverkssamling 14. februar 2018

Innkalling til nettverkssamling  15. februar 2017

Referat frå  nettverkssamling  15. februar  2017

PP-presentasjon Om former, figurer og mønster -samling 15. februar 2017

Innkalling til nettverksamling 9.oktober 2017

Referat frå nettverkssamling 9. oktober 2017

Barns utvikling av romforståelse, samling 10.10.2016

Innkalling til nettverkssamling 24.februar 2016

Referat med bilete frå nettverkssamlinga 24. februar 2016

Innkalling til nettverkssamling  10. oktober 2016

Referat frå nettverkssamling 10. oktober 2016

PP-presentasjon Talforståing 24. februar 2016

Matematikk og språk samling 5. oktober 2015

Lysbilde samling 5. oktober 2015

Innkalling til nettverkssamling  2. januar 2015

Innkalling til nettverkssamling 5. oktober 2015

Referat frå nettverkssamling – Rom og form 24 september 2014

Innkalling til nettverkssamling  2. januar 2014

Førelesing Tallbegrepet_2. januar 2014

Førelesing Nivå  og fokusdeling 2. januar 2014

Referat frå studietur til Bergen 18. – 19. mars 2014

Innkalling til nettverkssamling 5. oktober 2014

Innkalling til nettverkssamling 25. september 2013

Referat frå nettverkssamling  25. september 2013

Bilete frå nettverkssamling 25. september 2013