Ellen Malene Alme:

EllenMaleneAlme@hotmail.com

Mariann Libekk

delfini@live.no

Tonje Lund Tufte

tonjelundtufte@gmail.com

HVL-deltakar:

Ada Kristine Ofrim Nilsen

Ada.Kristine.Ofrim.Nilsen@hisf.no


NB! Kort frist     Invitasjon til nettverkssamling 4 mars 2020

 

Invitasjon til nettverk KRMH 07.10.19.jpg

Innkalling til fagnettverk 27 mars

Innkalling til fagnettverk 21. mars 2018

Referat frå nettverkssamling 29. mars.2017

PP-presentasjon på nettverkssamlinga 29. mars 2017

Program – Idrettskonferansen 9. mai 2017

Innkalling til nettverkssamling 9. oktober 2017

Referat frå nettverkssamling 9. oktober 2017

Referat frå nettverksmøte 6. april 2016

Referat frå nettverksmøte 10. oktober 2016

Bilete frå nettverkssamling  i Årdal 10. oktober 2016

Lysbildeserie  – Hilde Alme – nettverkssamling 2. januar 2015

Studietur til Island 18. – 21. mars 2015

Referat frå studietur Hamravellir 18. – 21. mars 2015

Innkalling til nettverkssamling 5. oktober 2015

Referat frå nettverksmøte 5. oktober 2015

Innkalling til barnehagedag i Sogndal 2. januar 2014

Velkommen til nettverkssamling i Sogndal 12 februar 2014

Program for nettverkssamling 12. februar 2014

PP-presentasjon fagnettverk 12. februar  2014

Referat frå nettverkssamling 12. februar 2014

Innkalling til nettverkssamling 1. oktober  2014

Referat frå nettverkssamling 1. oktober 2014

PP-presentasjon nettverkssamling 1. oktober 2014

Innkalling til nettverkssamling 16. oktober 2013

Referat frå nettverkssamling 16.oktober 2013 

Masasje i barnehagen – Henjahaugane barnehage

Yoga for barn -henta frå ei lærebok