Nettverksansvarlege er:
Anne Britt Halset, Notsete barnehage, abreppen@hotmail.com
Henning Nornes, Furuli barnehage,  henningnornes@gmail.com
Karoline Barstad, Kjørnes barnehage, karbar32@gmail.com
Astrid Bakken, Høgskulen på Vestlandet, astrid.bakken@hvl.no

 

Onsdag 5.februar er neste samling, den blir på høgskulen i Sogndal. Der får alle leggja fram sitt prosjekt om vennskap. Me vil og få litt fagleg påfyll, Mari Engesæter frå HVL vil ha ei lita økt om vennskap og det fysiske rommet. Vel møtt. De får lunsj, så me treng påmelding.

Prensentasjonen den 5.2 til Mari Engesæter

Presentasjonen den 5.2 til Karoline om Venskap i barnehagen

Presentasjonen frå 7.oktober innkludert mellomliggjande arbeid ligg her Fagnettverk 7.oktober

Planleggingsdagen 7.oktober blir todelt. Først felles for alle på Sogndal hotell frå 9-12.30 innkludert lunsj. Deretter skal me opp på Trudvang skule og vere der fram til 1500. Me ber om at alle tek med seg eit bilde av seg sjølv med navn og ei praksisforteljing om vennskap. me møtest utanfor hoteller etter lunsj og går i lag opp

Linda Midtun sin presentasjon 10.04.19

Neste samling er den 10.april på Villmarka på Leikanger.

Påmelding her http://pamelding.sogn.regionraad.no/

Program fagnettverkssamling nærmiljø og samfunn 10.april

Foylane frå foredraget: Begynnende mobbeatferd i barnehagen

Program for fagnettverk 8.oktober 2018

Inge Nordhaug presentasjon på nettverkssamling 8. mars 2017

Ny rammeplan – presentasjon  nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling til nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling nettverkssamling 8. mars 2017

Lysark nettverkssamling  Motiverande intervju 10. oktober 2016

Innkalling  nettverkssamling  10. oktober 2016

Referat frå nettverkssamling 2. mars 2016

Innkalling til nettverkssamling 2. mars 2016

Plan for overgang barnehage skule i  Sogndal – nettverkssamling 2. januar 2015

Presentasjon Bjarte Ramstad Barnehagane  nettverkssamling 2. januar 2015

Innkalling til nettverkssamling  2. januar 2015

Presentasjon Inge Nordhaug: God barndom nettverkssamling 5. oktober 2015

Case – nettverkssamling 5. oktober 2015 Kva er eit normalt barn?

Innkalling til nettverkssamling 5. oktober 2015

Referat frå nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 27.november 2013

Rapport frå arbeidet med nærmiljø og samfunn i Sogndal kommune

 

Legg att eit svar