Nettverksansvarlege er:
Anne Britt Halset, Notsete barnehage, abreppen@hotmail.com
Henning Nornes, Furuli barnehage,  hagalandet@hotmail.com
Karoline Barstad, Kjørnes barnehage, karbar32@gmail.com
Astrid Bakken, Høgskulen på Vestlandet, astrid.bakken@hvl.no

Linda Midtun sin presentasjon 10.04.19

Neste samling er den 10.april på Villmarka på Leikanger.

Påmelding her http://pamelding.sogn.regionraad.no/

Program fagnettverkssamling nærmiljø og samfunn 10.april

Foylane frå foredraget: Begynnende mobbeatferd i barnehagen

Program for fagnettverk 8.oktober 2018

Inge Nordhaug presentasjon på nettverkssamling 8. mars 2017

Ny rammeplan – presentasjon  nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling til nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling nettverkssamling 8. mars 2017

Lysark nettverkssamling  Motiverande intervju 10. oktober 2016

Innkalling  nettverkssamling  10. oktober 2016

Referat frå nettverkssamling 2. mars 2016

Innkalling til nettverkssamling 2. mars 2016

Plan for overgang barnehage skule i  Sogndal – nettverkssamling 2. januar 2015

Presentasjon Bjarte Ramstad Barnehagane  nettverkssamling 2. januar 2015

Innkalling til nettverkssamling  2. januar 2015

Presentasjon Inge Nordhaug: God barndom nettverkssamling 5. oktober 2015

Case – nettverkssamling 5. oktober 2015 Kva er eit normalt barn?

Innkalling til nettverkssamling 5. oktober 2015

Referat frå nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 27.november 2013

Rapport frå arbeidet med nærmiljø og samfunn i Sogndal kommune

Nettverksansvarlege er:
Anne Britt Halset, Notsete barnehage, abreppen@hotmail.com
Henning Nornes, Furuli barnehage,  hagalandet@hotmail.com
Karoline Barstad, Kjørnes barnehage, karbar32@gmail.com
Astrid Bakken, Høgskulen på Vestlandet, astrid.bakken@hvl.no

Linda Midtun sin presentasjon 10.04.19

Neste samling er den 10.april på Villmarka på Leikanger.

Påmelding her http://pamelding.sogn.regionraad.no/

Program fagnettverkssamling nærmiljø og samfunn 10.april

Foylane frå foredraget: Begynnende mobbeatferd i barnehagen

Program for fagnettverk 8.oktober 2018

Inge Nordhaug presentasjon på nettverkssamling 8. mars 2017

Ny rammeplan – presentasjon  nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling til nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling nettverkssamling 8. mars 2017

Lysark nettverkssamling  Motiverande intervju 10. oktober 2016

Innkalling  nettverkssamling  10. oktober 2016

Referat frå nettverkssamling 2. mars 2016

Innkalling til nettverkssamling 2. mars 2016

Plan for overgang barnehage skule i  Sogndal – nettverkssamling 2. januar 2015

Presentasjon Bjarte Ramstad Barnehagane  nettverkssamling 2. januar 2015

Innkalling til nettverkssamling  2. januar 2015

Presentasjon Inge Nordhaug: God barndom nettverkssamling 5. oktober 2015

Case – nettverkssamling 5. oktober 2015 Kva er eit normalt barn?

Innkalling til nettverkssamling 5. oktober 2015

Referat frå nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 27.november 2013

Rapport frå arbeidet med nærmiljø og samfunn i Sogndal kommune

Nettverksansvarlege er:
Anne Britt Halset, Notsete barnehage, abreppen@hotmail.com
Henning Nornes, Furuli barnehage,  hagalandet@hotmail.com
Karoline Barstad, Kjørnes barnehage, karbar32@gmail.com
Astrid Bakken, Høgskulen på Vestlandet, astrid.bakken@hvl.no

Linda Midtun sin presentasjon 10.04.19

Neste samling er den 10.april på Villmarka på Leikanger.

Påmelding her http://pamelding.sogn.regionraad.no/

Program fagnettverkssamling nærmiljø og samfunn 10.april

Foylane frå foredraget: Begynnende mobbeatferd i barnehagen

Program for fagnettverk 8.oktober 2018

Inge Nordhaug presentasjon på nettverkssamling 8. mars 2017

Ny rammeplan – presentasjon  nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling til nettverkssamling 9. oktober 2017

Innkalling nettverkssamling 8. mars 2017

Lysark nettverkssamling  Motiverande intervju 10. oktober 2016

Innkalling  nettverkssamling  10. oktober 2016

Referat frå nettverkssamling 2. mars 2016

Innkalling til nettverkssamling 2. mars 2016

Plan for overgang barnehage skule i  Sogndal – nettverkssamling 2. januar 2015

Presentasjon Bjarte Ramstad Barnehagane  nettverkssamling 2. januar 2015

Innkalling til nettverkssamling  2. januar 2015

Presentasjon Inge Nordhaug: God barndom nettverkssamling 5. oktober 2015

Case – nettverkssamling 5. oktober 2015 Kva er eit normalt barn?

Innkalling til nettverkssamling 5. oktober 2015

Referat frå nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 7. mai 2014

Innkalling til nettverkssamling 27.november 2013

Rapport frå arbeidet med nærmiljø og samfunn i Sogndal kommune