Fagnettverk 15.august 2018

Takk for godt oppmøte og deltaking på fagnettverket 15.august, det var kjekt! Det har komme mange gode og konstruktive tilbakemeldingar i evalueringsskjemaet, om nokon ikkje fekk gjort evalueringa, finn de lenke under.

Neste samling er 29.januar 2019. Her er alle som deltok 15.august automatisk påmeldt, så om ein ikkje kan, må ein melde seg av.

 

Mellomliggande arbeid til 29.januar:

Gjennomfør eit tverrfagleg skriveopplegg med kompetansemål frå 2-3 fag der du brukar verktøy frå skrivesenteret eller andre tips frå fagnettverket.

 

Lenker frå 15.august:

Lenke til Padlet med innhald frå samlinga (òg evalueringsskjema)

Lenke til Facebooksida til fagnettverket (be om tilgang!)

Lenke til evalueringsskjema for 15.august (fagnettverksdelen av dagen, ikkje Tove Flack)

Lenke til Skrivesenteret si side om Skriveprøva

Lenke til Utdanningsdirektoratet si Facebookside (følg denne for å få informasjon om å teste ut ny læreplanvisning)