Fagnettverk 8.mars 2019 (Gaupne)

PADLET med fagstoff, lenker og evalueringsskjema.

Ca 40 deltakarar, fagleg innhald v/Anne Holten Kvistad og Stine Aarønes Angvik frå Skrivesenteret

Fagnettverk 15.august 2018 (Sogndal)

Takk for godt oppmøte og deltaking på fagnettverket 15.august, det var kjekt! Det har komme mange gode og konstruktive tilbakemeldingar i evalueringsskjemaet, om nokon ikkje fekk gjort evalueringa, finn de lenke under.

Mellomliggande arbeid til 8.mars:

Gjennomfør eit tverrfagleg skriveopplegg med kompetansemål frå 2-3 fag der du brukar verktøy frå skrivesenteret eller andre tips frå fagnettverket.

Lenker frå 15.august 2018:

Lenke til Padlet med innhald frå samlingar 2018

Lenke til Facebooksida til fagnettverket (be om tilgang!)

Lenke til Skrivesenteret si side om Skriveprøva

Lenke til Utdanningsdirektoratet si Facebookside (følg denne for å få informasjon om å teste ut ny læreplanvisning)