Samarbeid med Sunnhordland

Informasjonsmøte om barne- og ungdomsarbeidarutdanninga 6.okt.-14

Partssamarbeid for helsefremjande barnehagar – samling for tilllitsvalde, verneombod og styrarar

Presentasjonar etter samlinga 14.10.2014

Brev og utkast til programplan for System for Styrka læring

Lærande nettverk i barnehagen 27.april 2016

Samarbeid om barnehageutvikling med Sunnhordland:
Presentasjon Organisering av tiltak i kompetanseplanen  møte Voss 2. desember 2015

Presentasjon U.dir Voss 2. desember 2015

Presentasjon Bente Storm Haugland fagnettverk psykisk helse 29 04 2016

Fagnettverk i psykisk helse region Sogn 29. april 2016

Presentasjon Bente Storm Haugland fagnettverk psykisk helse 29 04 2016

Lærande nettverk -styrarnettverket 3. februar 2015

Program fagnettverk i psykisk helse  19. mars 2015

Psykisk helse – Grete Herlovsen fagdag 5. oktober 2015

Psykisk helse – Anita Skogstrand fagdag 5. oktober 2015

Program fagdag om psykisk helse i barnehagane  Sogn 5. oktober 2015

Sjekkliste overgang BH – skule FUG, FUB, UDF -fagnettverk 2. januar 2015

Plan for overgang barnehage skule Sogndal – nettverkssamling 2. januar 2015

Presentasjon Bjarte Ramstad 2. januar 2015

Presentasjon lysbilde – Hilde Alme nettverkssamling 2. januar 2015

Program fagnettverk 2. januar 2015

Referat evalueringsmøte fagnettverk  27. mars 2014

Invitasjon til evaluerings og planleggingsmøte fagnettverk  27. mars 2014

Høyringsbrev  programplan System for styrka læring 10. mars 2014

Programplan – System for styrka læring  7. mars  2014

Presentasjon Wiggo Hustad Samhandling for læring – samling 14. oktober 2014

Partssamarbeid for helsefremjande i barnehagar -samling  14. oktober 2014

Informasjon om fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget  6. oktober 2014

Vegen til fagbrev info-møte 6. oktober 2014

Studietur til København 6. – 8. november 2013

Barnehagestemne

Program barnehagestemne i Sogn 2.januar  2014

Innkalling til fagnettverk natur, miljø og teknikk 2. janaur 2014

Fagnettverk  Kunst-Kultur-Kreativitet 02.januar 2014

Fagnettverk Kropp, rørsle og  helse 2. januar 2014

System for styrka læring – status haust 2014

Presentasjon Sogn regionråd 25. oktober 2013