Heile 82 deltakarar var samla 25.januar 2023 til denne viktige årlege temadagen. Her var både nyutdanna pedagogar frå barnehage, skule og vaksenopplæring, rettleiarane deira, sisteårs-studentar ved lærarutdanninga i Sogndal (BLU, GLU og PPU), samt nokre oppvekstleiarar og tillitsvalde.

 

Bakgrunn for temadagen: Alt kan ikkje lærast i ei grunnutdanning, enkelte sider lærer ein best når ein har starta i jobb, med hjelp av god rettleiing. HVL er ein del av Utdanningsdirektoratet sitt prosjekt «Ny som lærar på Vestlandet», og ynskjer at nyutdanna lærarar skal vera informert om  mentor/rettleiingsordningar i regi av Kunnskapsdepartementet. Temadagen er eit samarbeid mellom HVL og System for styrka læring i Sogn.

 

Tusen takk til alle dei flotte innleiarane som bidrog med å gi ulike stemmer til temadagen!

 

Her finn du presentasjonar frå samlinga:

 

 

Temadag «Ny som lærar på Vestlandet»