Nettverksansvarleg for ASK, Lene Foss Dalaker ved Sogn PPT har laga eit nyheitsbrev som ho deler med oss no før påske. Her kjem litt informasjon om komande arrangement og nyheiter: ASK-brev våren 2024. 

Det er fint om du spreier denne informasjonen til andre som har nytte av den.

 

Helsing Lene og Ingrid

Nyheitsbrev om ASK – alternativ supplerande kommunikasjon