Samling nr 3 innan dette nettverket gjekk av stabelen ved Høgskulen 17.oktober 2023 med 20 engasjerte deltakarar og dyktige nettverksleiarar frå Hafslo barnehage; Solveig og Marianne.

 

Tema for samlinga var bøker og lesing i barnehagen – boka sin plass i barnehagen!

 

Her kan du lese presentasjonane som det vart vist til på nettverket:

 

Fagnettverk barnehage – tidleg innsats og språkutvikling hausten 2023