Dette driftige nettverket var nyleg samla i Gaupne for å lære meir om Downs syndrom, ASK og Numicon. Heile 29 tilsette frå barnehagar, skular, PPT, vaksenopplæring og Bu og miljø deltok denne gongen.

 

På programmet 27.september stod det:

-Dialog kring Downs syndrom v/ Pål Iversen, Sogndal BUP (Psykisk helsevern for barn og unge)

-ASK og tilrettelegging v/ spesialpedagog Lene Foss Dalaker, Sogn PPT

-Tilrettelegging ved bruk av Numicon tellebrikkar v/ spesialpedagog Kari Alme, Sogn PPT

 

Tusen takk til Pål, Lene og Kari for god formidling om viktige tema!

Du kan sjå nærare på presentasjonane deira her:

Presentasjon Pål Iversen 27.09.2023

Presentasjon Lene Foss Dalaker 27.09.2023

 

Takk for stort engasjement – det er viktig at dette nettverket samlar seg om kompetanseheving og nettverksbygging. Tusen takk også til Sissel Olstad Morken som har vore dyktig nettverksleiar over mange år. No går stafettpinnen vidare, meld deg gjerne som nettverksansvarleg i haust. Neste samling vert 10.april 2024.

 

Fagnettverk «Arbeid med barn med Downs syndrom»