Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Rektornettverk

Hafslo barne- og ungdomsskule Tangvegen 7, Hafslo

Målgruppe: Leiarar i grunnskule, vidaregåande skule og vaksenopplæring i Sogn   Stad: Hafslo barne- og ungdomsskule, auditoriet. Adresse: Tangvegen 7, 6869 Hafslo Tidspunkt: Torsdag 13.april 2023 kl 09:00-14:30 Deltakaravgift: Gratis Lunsj: Ja, inkludert. Meld frå om evt. allergiar under merknadsfeltet

Gratis

Fagnettverk «Arbeid med barn med Downs syndrom»

Lærdal kultursal Øyraplassen 14, Lærdal

Stad: Kultursalen i Lærdal (Øyraplassen 14) Tidspunkt: Onsdag 19.april 2023 kl 10.00-14.00 Målgruppe: Tilsette i barnehage og skule som jobbar med barn og unge med Downs syndrom, samt andre som opplever nettverket som relevant t.d generelt spesialpedagogisk arbeid Lunsj: Ja,

Gratis

Entreprenørskapsmesse i Vik

Blixhalli idrettshall Skulevegen 12, Vik i Sogn

Arrangement for alle 8.klassingar i Aurland, Lærdal, Årdal, Vik, Luster og Sogndal, samt utvalde elevbedrifter frå 9.klasse.

AVLYST!! Fagnettverk norsk for minoritetsspråklege

Sogndal kulturhus Hovevegen 2, Sogndal

Program og meir informasjon kjem når det nærmar seg samling. NB! Samlinga er avlyst grunna få påmeldte. Ny samling skjer hausten 2023.   Målgruppe: Tilsette i grunnskule, vidaregåande skule og vaksenopplæring. Det kan også vere aktuelt for tilsette i barnehagen,

Gratis

Fagnettverk mat og helse

Aurland barne- og ungdomsskule Skulevegen 5, Aurland

Stad: Aurland barne- og ungdomsskule, Skulevegen 5, 5745 Aurland Tidspunkt: Tysdag 9.mai 2023 kl 10:00- 14:00 Lunsj: Ja, inkludert Deltakaravgift: Nei, samlinga vert dekka av regionale midlar Målgruppe: Du som underviser i faget mat og helse i grunnskulen   Du

Gratis

Styrarnettverk

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Målgruppe: Leiarar i barnehagane i Sogn Stad: Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Klasserom 02-04 i Stadionbygget. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no) Tidspunkt: Tysdag 23.mai 2023 kl. 09.00- 14.30 Lunsj: Ja, inkludert Deltakaravgift: Nei. Samlinga er dekka av regionale utviklingsmidlar

Gratis

Nettverk for SFO-leiarar

Digitalt i Teams

Sogn regionråd ynskjer å samle alle SFO-leiarar ved skulane i Sogn til eit nettverk der me kan dele erfaringar, stille spørsmål, kome med innspel til regional aktivitet osv. Sjølve innkallinga er sendt ut til alle rektorar i Sogn som kalenderinvitasjon,

Gratis

Fagnettverk pedagogisk IKT

Vitemeir, Kaupanger

Tidspunkt: 09:30 – 14:30, onsdag 13.september 2023 Stad: ViteMeir, Kaupanger Lunsj: Ja, inkludert ein-rettars lunsj (lasagne) Deltakaravgift: 300 kr som vert fakturert i etterkant av samlinga (bindande)   VELKOMEN TIL FAGNETTVERK I PEDAGOGISK BRUK AV IKT I UNDERVISINGA  Les programmet

300Kr

Leiarsamling i Myrkdalen 19.-20.september 2023

Myrkdalen hotel Klypeteigane, Vossestrand

Velkommen til leiarsamling 19.- 20.september 2023 Les invitasjon og program i vedlegget her: Invitasjon og program for leiarsamling i Myrkdalen 19.-20.09.2023   Stad: Myrkdalen hotel, Klypeteigane, 5713 Vossestrand Tidspunkt: Tysdag 19.september kl 10.00 - onsdag 20.september kl 14.00 Målgruppa: Barnehagestyrarar, ass.