Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Fagnettverk for tilsette i SFO: «Livsmeistring og medverknad i SFO»

Quality Hotel Sogndal Gravensteinsgata 5, Sogndal

Me ynskjer alle tilsette ved skulefritidsordningane i Sogn velkomne til nettverk og kurset "Livsmeistring og medverknad i SFO"!   Tidspunkt: Fredag 4.november kl 9.30-14.30. Registrering frå kl 9.00. Stad: Quality Hotel Sogndal (Sogndalssalen) Føredragshaldarar: Robert Mjelde Flatås i samarbeid med

570Kr

Regional planleggingsdag for ungdomsskulane: Eksamensverkstad

Quality Hotel Sogndal Gravensteinsgata 5, Sogndal

Me ynskjer alle tilsette ved ungdomsskulane i Sogn velkomne til eksamensverkstad!   Tidspunkt: Fredag 4.november kl 10-15. Registrering frå kl 9.30. Stad: Quality Hotel Sogndal (Fjordsalen)   Her kan du lese programmet og meir informasjon om førebuing til nettverkssamlinga: Eksamensverkstad

570Kr

Fagnettverk barnehage: Medverknad, vurdering for læring og gjennomføring

Sogn PPT sitt møterom Dalavegen 2, Sogndal

Velkommen til fagnettverk barnehage – Medverknad, vurdering for læring og gjennomføring! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me

Gratis

Fagnettverk matematikk for ungdomssteget og VGS

Kvåle skule Lunnamyri 14, Sogndal

Me ynskjer velkommen til fagnettverk for matematikklærarar ved ungdomssteget og vidaregåande skule.   Samlinga vert på Kvåle skule i Sogndal Det vert servering av lunsj. Ved allergi, legg dette inn under merknadsfeltet i påmeldinga.   Sjå program som pdf-fil her:

Gratis

Rektornettverk og dialogmøte mellom Sogn region og Vestland fylkeskommune

Sogndal vidaregåande skule Lunnamyri 2, Sogndal

Møtedato og tid: torsdag 17. november kl 09.00-15.30 Del 1: kl 09.00- 11.30 dialogmøte grunnskule – vidaregåande skule Del 2: kl 11.30- 12.00 lunsj servert av elevar ved restaurant- og matfag Del 3: kl 12.00- 15.00 digital regelverksamling med Statsforvaltaren

Gratis

Regional fagdag skule – spesialpedagogikk og inkluderande praksis

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Me har gleda av å invitere til regional fagdag skule- spesialpedagogikk og inkluderande praksis tysdag 22.november kl 9-15 i Sogndal   Målgruppe: Tilsette i skulane som jobbar tett på barn og unge med behov for spesialpedagogiske tiltak + PPT-tilsette og

Gratis

Styrarnettverk

Norsk villakssenter Øyraplassen 14, Lærdal

Stad: Norsk Villakssenter– Lærdalsøyri, Øyraplassen 14, 6887 Lærdal Tidspunkt: Torsdag 1.desember 2022 kl. 08.45- 14.30 Dei som ikkje rekk fram til 08.45 kjem så snart dei klarar, dette på grunn av digitalt seminar som byrjar kl. 09.00. Påmeldingsfrist: Torsdag 24.november

Gratis

Regional fagdag barnehage- spesialpedagogikk og inkluderande praksis

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Me har gleda av å invitere til regional fagdag barnehage- spesialpedagogikk og inkluderande praksis tysdag 6.desember kl 9-15 i Sogndal   Målgruppe: Tilsette i barnehagane som jobbar tett på barn med behov for spesialpedagogiske tiltak, PPT-tilsette og andre som finn

Gratis

Fagnettverk engelsk for ungdomssteget og VGS – NB!! Endra dato

Luster ungdomsskule Øyagata 18A, Gaupne

NB! Samlinga er flytta frå 16.november til 6.desember.   Me ynskjer velkommen til fagnettverk for engelsklærarar ved ungdomssteget og vidaregåande skule.   Samlinga vert på Luster ungdomsskule i Gaupne. Det vert servering av lunsj. Ved allergi, legg dette inn under merknadsfeltet

Gratis

Fagnettverk tysk for ungdomssteget og VGS

Kvåle skule Lunnamyri 14, Sogndal

Me ynskjer velkommen til fagnettverk for tysklærarar ved ungdomssteget og vidaregåande skule denne ettermiddagen 8.desember.   Det vert enkel servering. Ved allergi, legg dette inn under merknadsfeltet i påmeldinga.   Sjå program som pdf-fil her: Program fagnettverk tysk ungdomssteget og

Gratis

Digitalt fagnettverk arbeidslivsfag

Digitalt i Teams

Stad: Digitalt i teams (Ingrid sender ut lenkje til samlinga dagen før til alle påmeldte) Tidspunkt: Torsdag 8.desember 2022 kl 13.30-15.30   Her kan du lese programmet som pdf:  Program digitalt fagnettverk arbeidslivsfaget 08.12.2022   Velkommen til digitalt fagnettverk for

Gratis