Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Fagnettverk autisme i skulen

Sogndal Sogndal

I samarbeid med BUP i Sogndal ynskjer regionen velkommen til fagnettverk autisme for tilsette i skulen.   Program og lokale vert kunngjort på denne sida seinare, men set av datoen alt no og meld deg gjerne på. Merk at dette

Gratis

Fagnettverk autisme i barnehagen

Sogndal Sogndal

I samarbeid med BUP i Sogndal ynskjer regionen velkommen til fagnettverk autisme for tilsette i barnehagen.   Program og lokale vert kunngjort på denne sida seinare, men set av datoen alt no og meld deg gjerne på. Merk at dette

Gratis

Fagnettverk norsk for ungdomssteget og VGS

Tangen skule Vollevegen 9, Årdalstangen

Velkommen til fagnettverk på Tangen skule 17.januar for norsklærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule og vaksenopplæring.   Program og meir informasjon vert lagt ut her når det nærmar seg samling. Noter deg datoen og meld deg gjerne på allereie no. Meld

Gratis

Fagnettverk matematikk ungdomssteget og VGS

Kvåle skule Lunnamyri 14, Sogndal

Velkommen til fagnettverk på Kvåle skule 19.januar for matematikklærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule og vaksenopplæring.   Program og meir informasjon vert lagt ut her når det nærmar seg samling. Noter deg datoen og meld deg gjerne på allereie no. Meld

Gratis

Tverrfagleg fagnettverk 1.-3.trinn

Stedjetunet

Velkommen til fagnettverk på Stedjetunet i Sogndal 24.januar for lærarar som underviser på 1.-3.trinn.   Program og meir informasjon vert lagt ut her når det nærmar seg samling. Noter deg datoen og meld deg gjerne på allereie no. Meld frå

Gratis

Rektornettverk

Sogndal Sogndal

Velkommen til rektornettverk i Sogndal 25.januar for rektorar ved grunnskule, vidaregåande skule og vaksenopplæring.   Program/sakliste, lokale og meir informasjon vert lagt ut her når det nærmar seg samling. Noter deg datoen og meld deg gjerne på allereie no. Meld

Gratis