Ny barnehagelov –Styrarar får stort ansvar v/Ingrid Lund

«Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljø. Den nye lova skal sørge for at alle barn får ein trygg og god barnehagekvardag. Lovverket er tydeleg i forhold til vaksenrolla og leiarrrolla i barnehagen, og fordrar ein inkluderande praksis som alle tilsette skal vere ein del av. Denne dagen vil ha eit særskilt fokus på leiarrollen og nytte forskningsbasert kunnskap saman med praksisnære muligheiter og utfordringar i møte med barn, kollega og foreldre.»

 

 

Ingrid blir med oss direkte i Teams denne dagen og har førebudd oppgåve,  som vi skal jobbe med i etterkant.

Styrarnettverk 27. mai