Det er lagt til rette for nettverk for leiarane og IKT – rettleiarane i skulane i Sogn den 12. mai. Temaet blir erfaringane etter heimeundervisning i koronna – perioden der Håvard Takle Sanden  deler  erfaringane frå Luster før drøfting i gruppa. Rigmor Skrede innleiar om temaet digitalisering og skulen i Årdal si erfaring med dette arbeidet. Her blir det og lagt opp til erfaringsdeling etterpå.

Knut Åge Teigen avsluttar med orientering om tilskotsmidlar.

 

IKT – nettverk 12.05.21