Det vert nettverkssamling på HVL i Sogndal onsdag 12.februar. Oppmøte ved klasserom 02-14 på Stadionbygget kl. 09:00-15.  Me fortset på etikk-emnet som me starta på sist, og skal jobbe med praksisforteljingane de har sendt oss (for dei som enno ikkje har sendt inn ber om at det vert gjort snarast). Påmelding til Silje eller Ingrid innan 5.februar. Det vert servert lunsj, gje beskjed om det er allergiar me skal ta omsyn til.

Vel møtt!

Etikk, religion og filosofi