Kompetanseregion Sogn gjennomførte fagdag for skuleleiarane og leiarar i  PPT og Kulturskulen den 21.01.2020 i Sogndal.

Fyrste økta gjekk Fylkesmannen gjennom og presiserte aktivitetsplikt, dokumentasjonskrav og skuleeigar sitt forsvarlege system med fokus på Opplæringslova §9A.

Andre del av dagen vart gjennomført med Helge Resaland som los der temaet var » Korleis lukkast med fagfornyinga ? Her var det lagt opp til arbeid i grupper på tvers av kommunane med refleksjon og deling omkring aktuelle problemstillingar.

Det var svært god deltaking.

Desentralisert kompetanseutvikling region Sogn 21.01.2020

PP1-sogn reg 21.01.2020

pp2-sogn reg 21.01.2020

Fagøkt om 9a med FM Vestland og «Korleis lukkast med fagfornyinga » med Helge Resaland