1. Hendingar
  2. Skjolden hotel
I dag

Leiarsamling i Skjolden

Skjolden hotel Skjolden 3, Skjolden

Regionen inviterer til leiarsamling i Skjolden i Luster kommune torsdag 15.-fredag 16.september 2022. Programmet startar torsdag kl 10 og vert avslutta fredag kl 14. Sjølvaste Jan Spurkeland vert med oss heile fredagen med temaet relasjonsleiing. Torsdagen vert det parallelle styrarnettverk/