Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Regional planleggingsdag for skulane i Sogn – digital samling

Digitalt i Teams

Deltakarar: Alle tilsette ved skulane, PPT og andre samarbeidspartar i Sogn. Tid: Torsdag 15.august kl 11.45-15.30. Føremiddagen nyttast til lokalt arbeid på eininga. Kvar: Einingane organiserer for felles digitalt føredrag/workshop og refleksjonsoppgåver i grupper. Møtelenkje i Teams vert sendt til

Gratis

Fagnettverk «Arbeid med barn med Downs syndrom»

Kvåle skule Lunnamyri 14, Sogndal

Les programmet som pdf-fil her: Program fagnettverk for arbeid med barn med Downs syndrom 04.09.2024   Stad: Kvåle skule, Lunnamyri 14, 6856 Sogndal Tidspunkt: Onsdag 4.september 2024 kl 09.30-15.00 Målgruppe: Tilsette i barnehage og skule som jobbar med barn og

Gratis

ASK-nettverk (alternativ og supplerande kommunikasjon)

Program og lokale blir lagt ut her ca to veker før samlinga. Påmeldingsfrist: 24.9.24 kl 23. Målgruppe: Alle som jobbar med alternativ og supplerande kommunikasjon eller som ynskjer å lære meir om ASK.   Velkommen!

Gratis

Fagnettverk barnehage – fysisk og psykisk helse

Program og lokale blir lagt ut her ca tre veker før samlinga. Påmeldingsfrist: 2.10.24 kl 23. Målgruppe: Tilsette i barnehagen, PPT, helsestasjon eller andre samarbeidspartar.   Velkommen!

Gratis

Regional planleggingsdag for barnehage – digital samling

Digitalt i Teams

Program og informasjon blir lagt ut her nokre veker før samlinga. Teams-lenkje blir sendt ut til alle styrarar m.fl. Førebels tematikk: Emosjonelle krav og belastningar, arbeidsmiljø v/ Heidi Myrvold, NAV arbeidslivssenter. Etter den digitale sendinga er over jobbar me på

Gratis

Nettverk for pedagogiske leiarar i barnehage

Program og lokale blir lagt ut her ca to veker før samlinga. Påmeldingsfrist: 5.11.24 kl 23. Målgruppe: Ped.leiarar i barnehagane i Sogn   Velkommen!

Gratis

Styrarnettverk

Program og lokale blir lagt ut her ca to veker før samlinga. Meld inn aktuelle saker på førehand. Påmeldingsfrist: 19.11.24 kl 23. Målgruppe: Styrarar, ass.styrarar og andre samarbeidspartar   Velkommen!

Gratis