Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Rektornettverk for grunnskule og VGS

Sogndal kulturhus Hovevegen 2, Sogndal

Sjå programmet som pdf her: Program rektornettverk 19.05.2022   Stad: Sal 2, Sogndal kulturhus Tidspunkt: Torsdag 19.mai 2022 kl 09.00- 14.00   Program for dagen: 09.00- 09.10:     Kaffi og småprat 09.10- 09.15:     Introduksjon av dagen v/Kurt Jevnaker 09.15- 10.00:

Fagnettverk arbeid med barn med Downs syndrom

Trudvang skule Skulevegen 5, Sogndal

Sjå program (pdf-fil) her: Fagnettverk arbeid med barn med Downs syndrom 19.05.2022   Stad: Trudvang skule – eller digitalt for dei som ynskjer det Tidspunkt: torsdag 19.mai 2022 kl 09.30- 15.00 Deltakaravgift: 200 kr som vert fakturert i etterkant av

200kr

Styrarnettverk

Vitemeir, Kaupanger

Program kjem seinare, men hald av datoen allereie no. Samlinga blir på ViteMeir-senteret og eigenandelen vert 400 kr. Bindande påmelding innan 18.mai.

400kr

Fagnettverk IKT

Program og info om lokale kjem i august. Men set av datoen allereie no.   Påmeldingsfrist vert 5.september 2022. Målgruppe: Lærarar og skuleleiing ved barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Nettverksansvarlege: Turid Rauboti, Sogndal kommune og Håvard Takle Sanden, Luster kommune.