Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Webinar nr 3 – språkforstyrringar og fleirspråklegheit ved Statped

Digitalt i Teams

På vegne av Kompetanseløftet i Sogn – ei satsing mellom Sogn regionråd (System for styrka læring), HVL og Statped er det med stor glede me kan ynskje velkommen til ei kursrekke på tre webinar hausten og vinteren 2023/24. Sjå invitasjon

Gratis