Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag
Recurring

Nettverksamlingar for barnesteget

Kyrkjevegen 6, Sogndal Kyrkjevegen 6, Sogndal

Den 10. og 16. februar 2022 arrangerer vi fagnettverk for barnesteget. Tema:  "Nye" arbeidsmetodar og tverrfagleg arbeid etter Fagfornyinga. Elevmedverknad - erfaringar. Erfaringsdeling og pedagogisk verkstad (ikkje førelesning - ingen fasitsvar). Tid: 1.-3. klasse torsdag 10.2. kl 9-15 4.-7. klasse

Recurring

Nettverksamlingar for barnesteget

Kyrkjevegen 6, Sogndal Kyrkjevegen 6, Sogndal

Den 10. og 16. februar 2022 arrangerer vi fagnettverk for barnesteget. Tema:  "Nye" arbeidsmetodar og tverrfagleg arbeid etter Fagfornyinga. Elevmedverknad - erfaringar. Erfaringsdeling og pedagogisk verkstad (ikkje førelesning - ingen fasitsvar). Tid: 1.-3. klasse torsdag 10.2. kl 9-15 4.-7. klasse

Fagdag psykisk helse

Quality Hotel Sogndal Gravensteinsgata 5, Sogndal

Sogn regionråd arrangerer samling for fagnettverket i psykisk helse 10. mars 2022. Tema: Folkehelse og livsmeistring som tverrfaglege tema - erfaringsutveksling og relevante perspektiv Målgruppe er tilsette i barnehage, grunn- og vidaregåande skule, barnevern, helsestasjon og PPT. Påmeldingsfrist: 28. februar