Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Fagnettverk IKT

Program og info om lokale kjem i august. Men set av datoen allereie no.   Påmeldingsfrist vert 5.september 2022. Målgruppe: Lærarar og skuleleiing ved barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Nettverksansvarlege: Turid Rauboti, Sogndal kommune og Håvard Takle Sanden, Luster kommune.