1. Hendingar
  2. Quality Hotel Sogndal
I dag

Fagdag psykisk helse

Quality Hotel Sogndal Gravensteinsgata 5, Sogndal

Sogn regionråd arrangerer samling for fagnettverket i psykisk helse 10. mars 2022. Tema: Folkehelse og livsmeistring som tverrfaglege tema - erfaringsutveksling og relevante perspektiv Målgruppe er tilsette i barnehage, grunn- og vidaregåande skule, barnevern, helsestasjon og PPT. Påmeldingsfrist: 28. februar