1. Hendingar
  2. HVL, campus Sogndal
I dag

Styrarnettverk

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Målgruppe: Leiarar i barnehagane i Sogn Stad: Rom «Stadt» i 2.etasje i Høgskulebygget (same bygg som kantina), campus Sogndal, Høgskulen på Vestlandet. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no) Tidspunkt: Onsdag 15.februar 2023 kl. 09.00- 14.45 Lunsj: Ja, inkludert Deltakaravgift: Nei.

Gratis

Fagnettverk barnehage – fysisk og psykisk helse

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med leiaren sin. Dei som deltok eller var påmeldt på førre samling i oktober 2022 har førsteretten dersom me overstig talet på 40

Gratis

Fagnettverk barnehage – tidleg innsats og språkutvikling

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med leiaren sin. Dei som deltok eller var påmeldt på førre samling i oktober 2022 har førsteretten dersom me overstig talet på 40

Gratis