Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Rådgjevarnettverk for grunnskule og vidaregåande skule

30/11/2023, kl. 09:00 - 14:30

Gratis

Velkommen til rådgjevarnettverk!

Her kan du lese invitasjon med program som pdf-fil: Program rådgjevarnettverk 30.11.2023

 

Stad: Sogndal vidaregåande skule, møteromma Stedje/Foss

Tidspunkt: Torsdag 30.november 2023 kl 09.00-14.30

Lunsj: Ja, inkludert

Deltakaravgift: Nei, samlinga vert dekka av regionale midlar

Målgruppe: Rådgjevarar i grunnskule og vidaregåande skule er hovudmålgruppa. Me håpar at ein representant frå kvart PPT-kontor og frå kvar rettleiingsteneste i Sogn kan vere med oss i økta fram til og med lunsj. Rektorane er og velkomne til å delta gjennom dagen.

 

Ta med eigen pc til samlinga.

 

Program: 

09.00-09.15: Velkommen v/ Christian Kleiven, Jarle Flo og Ingrid Steine Bortne

 

09.15-11.00: Overgang ungdomsskule – vidaregåande skule

  • Prosedyrar for nyleg ankomne minoritetsspråklege i ungdomsskulen som ikkje er klare for ordinært VG1. Kva tilbod har me til dei hausten 2024? v/ Torunn Grut og Jorunn Margrethe Vigdal, SVGS
  • Integrering av nyleg ankomne minoritetsspråklege i ungdomsskule og VGS. Korleis jobbar me med dette? Korleis sikre ein god overgang frå grunnskule til GMU/kombinasjonsklasse? Kartlegging/opplegg/behov? Omgrepsavklaring. v/ Torunn Grut og Jorunn Margrethe Vigdal, SVGS
  • Overgangsprosedyre og tilpassa opplæring. Korleis skape ein god overgang for elevar med sterkt behov for spesialpedagogikk v/Astrid Rømmen, SVGS

 

Det blir lagt inn ein kort pause undervegs i denne økta.

 

11.00-11.40: Lunsj i VGS-kantina. Meld inn evt. allergiar i merknadsfeltet i påmeldinga

 

11.45-12.45: Omvising og informasjon om HVL sitt tilbod v/Stine Stangeland Bach, HVL

 

12.45-13.00: Pause

 

13.00-13.30: Sluttarar i vidaregåande skule v/Monika Vigdal ved Årdal VGS, Judith Ulstein og Jarle Flo ved Sogndal VGS

Statistikk og utvikling ved Årdal vgs og Sogndal vgs. Bakanforliggjande årsaker. Korleis førebyggjer me i ungdomsskulen og ved VGS?

 

13.30-14.00: Korleis har me teke eller kan me ta i bruk det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriererettleiing? v/ Jarle Flo, Sogndal VGS

– Karrierekompetanse

– Etikk

– Døme, runde rundt bordet, idèutveksling

 

14.00-14.20: Open post

 

14.20-14.30: Vegen vidare. Evaluering ved QR-kode

 

 

 

Ansvarlege for samlinga:

Christian Kleiven, rådgjevar Leikanger ungdomsskule Christian.Kleiven@sogndal.kommune.no

Jarle Flo, rådgjevar Sogndal VGS  Jarle.Flo@vlfk.no

 

 

 

Påmeldingsfrist: Tysdag 21.november kl 12.00. Meld inn evt. allergiar i merknadsfeltet.

 

 

Velkommen!

 

Beste helsing frå

 

Christian Kleiven og Jarle Flo                                     Ingrid Steine Bortne

Ansvarlege for samlinga                                               Programleiar barnehage- og skuleutvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgjevarnettverk for grunnskule og vidaregåande skule

Detaljar:

Dato
30/11/2023
Tid:
09:00 - 14:30
Billettpris:
Gratis

Arrangør

Sogn regionråd

Lokale

Sogndal vidaregåande skule
Lunnamyri 2
Sogndal, 6856 Norway
+ Google-kart

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
Aurland kommuneOlav Terum
Luster kommuneMona Bukve
Lærdal kommuneGunn Beate Sjøthun
Sogn regionrådIngrid Steine Bortne
Sogndal kommuneChristian Kleiven
Sogndal kommuneErna Gjerde
Sogndal kommuneFrode Saue
Vestland fylkeskommuneAstrid K. Rømmen
Vestland fylkeskommuneJarle Flo
Vestland fylkeskommuneJudith Ulstein
Vestland fylkeskommuneMonica Vigdal
Årdal kommuneIngeborg Øren
Årdal kommuneRigmor Skrede

Påmeldte deltakarar

Frode Saue Sogndal kommune Gunn Beate Sjøthun Lærdal kommune Monica Vigdal Vestland fylkeskommune Mona Bukve Luster kommune Erna Gjerde Sogndal kommune Jarle Flo Vestland fylkeskommune Ingrid Steine Bortne Sogn regionråd
Ingeborg Øren Årdal kommune Judith Ulstein Vestland fylkeskommune Olav Terum Aurland kommune Christian Kleiven Sogndal kommune Astrid K. Rømmen Vestland fylkeskommune Rigmor Skrede Årdal kommune

Påmeldinga er avslutta