1. Hendingar
  2. Sogn regionråd

Sogn regionråd

I dag

Fagnettverk musikk

Kaupanger skule Brekkeflaten 2, 6854 Kaupanger

Stad: Kaupanger skule Tidspunkt: Tysdag 26.september 2023 kl 09.30-14.30 Målgruppe: Lærarar som underviser i musikk Lunsj: Ja, inkludert. Meld frå om evt. allergiar i påmeldinga Deltakaravgift: Nei, samlinga vert dekka av regionale midlar   Her kan du lese programmet i

Gratis

Fagnettverk «Arbeid med barn med Downs syndrom»

Luster ungdomsskule Øyagata 18A, Gaupne

Stad: Luster ungdomsskule, Øyagata 18A, Gaupne Tidspunkt: Onsdag 27.september 2023 kl 09.30-15.00 Målgruppe: Tilsette i barnehage og skule som jobbar med barn og unge med Downs syndrom, samt andre som opplever nettverket som relevant t.d generelt spesialpedagogisk arbeid Lunsj: Ja,

Gratis

Fagnettverk norsk for ungdomssteget, VGS og vaksenopplæring

Tangen skule Vollevegen 9, Årdalstangen

Les programmet som pdf-fil her: Program fagnettverk norsk for ungdomssteget, VGS og vaksenopplæring 28.09.2023   Stad: Tangen skule, Vollevegen 9, 6885 Årdalstangen Tidspunkt: Torsdag 28.september 2023 kl 09.30-14.00 Målgruppe: Norsklærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring, samt PPT-tilsette og andre som

Gratis

LOGOS temakurs for sertifiserte deltakarar – 2.oktober

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Les invitasjonen som pdf-fil her: Invitasjon og program LOGOS-temakurs for sertifiserte 02.10.2023   Stad: Stadionbygget – rom: STA02-04, Høgskulen på Vestlandet. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no) Tidspunkt: Måndag 2.oktober 2023 kl 09.00-15.30 Målgruppe: Lærarar, spesialpedagogar og PPT-rådgjevarar som er

300Kr

LOGOS tiltakskurs for alle interesserte – 3.oktober

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Les invitasjonen som pdf-fil her: Invitasjon og program LOGOS-tiltakskurs 03.10.2023   Stad: Stadionbygget – rom: STA02-15, Høgskulen på Vestlandet. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no) Tidspunkt: Tysdag 3.oktober 2023 kl 09.00-15.30 Målgruppe: Lærarar, spesialpedagogar og PPT-rådgjevarar (du treng ikkje vere

300Kr

Fagnettverk barnehage – fysisk og psykisk helse

Velkommen til fagnettverk barnehage - fysisk og psykisk helse! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du

Fagnettverk barnehage – tidleg innsats og språkutvikling

Velkommen til fagnettverk barnehage - tidleg innsats og språkutvikling! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du

Fagnettverk barnehage – kreativitet, skaparglede og entreprenørskap

Vitemeir, Kaupanger

Velkommen til fagnettverk barnehage - kreativitet, skaparglede og entreprenørskap! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du

300Kr

Fagnettverk barnehage – medverknad

Velkommen til fagnettverk barnehage - medverknad! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du deltek på begge