1. Hendingar
  2. Sogn regionråd

Sogn regionråd

I dag

Styrarnettverk

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Målgruppe: Leiarar i barnehagane i Sogn Stad: Rom «Stadt» i 2.etasje i Høgskulebygget (same bygg som kantina), campus Sogndal, Høgskulen på Vestlandet. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no) Tidspunkt: Onsdag 15.februar 2023 kl. 09.00- 14.45 Lunsj: Ja, inkludert Deltakaravgift: Nei.

Gratis

Fagnettverk engelsk for ungdomssteget og VGS NB! Ny dato!

Luster ungdomsskule Øyagata 18A, Gaupne

Stad: Luster ungdomsskule, Øyagata 18 A, 6868 Gaupne Tidspunkt: Tysdag 28.februar 2023 kl 10.00-14.00 NB! Ny dato!! Lunsj: Ja, inkludert Deltakaravgift: Nei, samlinga vert dekka av regionale midlar   Du kan lese programmet som pdf-fil her: Program fagnettverk engelsk for

Gratis

Fagnettverk barnehage – fysisk og psykisk helse

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med leiaren sin. Dei som deltok eller var påmeldt på førre samling i oktober 2022 har førsteretten dersom me overstig talet på 40

Gratis

Fagnettverk matematikk ungdomssteget og VGS – NB! Ny dato!

Kvåle skule Lunnamyri 14, Sogndal

Velkommen til fagnettverk på Kvåle skule 2.mars for matematikklærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule og vaksenopplæring. NB! Ny dato!   Program og meir informasjon vert lagt ut her når det nærmar seg samling. Noter deg datoen og meld deg gjerne på

Gratis

Fagdag psykisk helse – ufrivilleg skulefråvær

Quality Hotel Sogndal Gravensteinsgata 5, Sogndal

Målgruppe: Tilsette i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, PPT, helsestasjon, barnevern, BUP og andre tverrfaglege tenester for barn og unge i Sogn Påmeldingsfrist: 13.februar via lenkja her Kvar: Quality Hotel Sogndal (Sogndalssalen) Tidspunkt: Torsdag 9.mars kl 9.30-14.30. Registrering frå kl 9.00

570Kr

Fagnettverk barnehage – tidleg innsats og språkutvikling

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med leiaren sin. Dei som deltok eller var påmeldt på førre samling i oktober 2022 har førsteretten dersom me overstig talet på 40

Gratis