1. Hendingar
  2. Sogn regionråd

Sogn regionråd

I dag

Fagnettverk «Arbeid med barns med Downs syndrom»

Gaupne skule Rådhusvegen 9, Gaupne

Velkommen til fagnettverksamling ved Gaupne skule onsdag 28.september  Du kan lese programmet som pdf-fil her: Program fagnettverk arbeid med barn med Downs syndrom 28.09.2022   Stad: Gaupne skule, rom 5. (Rådhusvegen 9) Tidspunkt: onsdag 28.september 2022 kl 10.00- 14.30 Deltakaravgift:

Gratis

Fagnettverk norsk – for ungdomssteget og VGS

Tangen skule Vollevegen 9, Årdalstangen

Me ynskjer velkommen til fagnettverk for norsklærarar ved ungdomssteget og vidaregåande skule.   Samlinga vert på personalrommet på Tangen skule, Vollevegen 9, 6885 Årdalstangen Det vert servering av enkel lunsj. Ved allergi, kontakt Lillian så snart du kan. Sjå program

Gratis

Fagnettverk barnehage: Fysisk og psykisk helse

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Velkommen til fagnettverk barnehage - fysisk og psykisk helse! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du

Gratis

Fagnettverk barnehage: Tidleg innsats og språkutvikling

Velkommen til fagnettverk barnehage - tidleg innsats og språkutvikling! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du

Gratis

Fagnettverk barnehage: Kreativitet, skaparglede og entreprenørskap

Velkommen til fagnettverk barnehage - Kreativitet, skaparglede og entreprenørskap! Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du

Gratis