Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

 • Denne hending er over.

Fagnettverk matematikk for u-steg og VGS

23/11/2023, kl. 09:00 - 14:30

Gratis

Stad: Kvåle skule, Lunnamyri 14, 6856 Sogndal. Rom: 05 som ligg rett ved sidan av personalrommet.

Tidspunkt: Torsdag 23.november 2023 kl 09.00-14.30

Lunsj: Ja, inkludert

Deltakaravgift: Nei, samlinga vert dekka av regionale midlar

 

 

Program:

Du kan lese programmet som pdf-fil her: Program fagnettverk matematikk for ungdomssteget og VGS 23.11.2023

Velkommen

 

Tema 1: Djupnelæringsomgrepet – kva ligg i dette, og kva implikasjonar har dette for matematikkfaget? v/Odd-Eivind Holo, Kvåle skule

Spørsmål, diskusjonar og refleksjon i etterkant av forelesinga

 

Pause

 

Tema 2: Overgang u.skule- vgs

Me tek opp igjen tråden etter førre nettverksmøte om overgang ungdomsskule-vidaregåande. Tilsette ved Sogndal VGS presenterer sine tankar om kva som skal til for å gjera overgangen så god som mogleg for elevane i matematikk.

 1. Diskusjon og innspel frå deltakarane, sett i lys av Tema 1.
 2. Oppsummering: Kva kan me i ungdomsskulane ta med attende til skulane våre?

 

Lunsjservering kl 11.30-12.15 i HVL-kantina.

 

Tema 3: Praktisk-munnleg eksamen

Våren 2023 vart det for fyrste gong gjennomført praktisk-munnleg eksamen i matematikk ved norske skuler. Me deler erfaringar og stakar ut ein kurs for korleis me ynskjer at dette formatet skal sjå ut i region Sogn.

  1. Innlegg av lærarar om korleis dei gjennomførte dette
  2. Erfaringsdeling og diskusjonar

 

Avslutning

  1. Me summerer opp og ser på kva som har vore dei viktigaste tinga for dagen
  2. Frampeik og innspel inn mot neste fagnettverk 14.03.2024
  3. Evaluering av dagens fagnettverk

 

 

 

Ansvarleg for samlinga:

Odd-Eivind Holo, avdelingsleiar ungdomsskule, Kvåle skule Odd.Eivind.Holo@sogndal.kommune.no

 

Påmeldingsfrist: Måndag 20.november kl 09.00. Meld frå om evt. allergiar i merknadsfeltet under påmeldinga.

 

 

Velkommen!

 

 

 

Beste helsing frå

Odd-Eivind Holo

Fagnettverksansvarleg

 

Ingrid Steine Bortne

Programleiar System for styrka læring

Fagnettverk matematikk for u-steg og VGS

Detaljar:

Dato
23/11/2023
Tid:
09:00 - 14:30
Billettpris:
Gratis

Arrangør

Sogn regionråd

Lokale

Kvåle skule
Lunnamyri 14
Sogndal, 6856 Norway
+ Google-kart

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
Luster KommuneChristina Kvammen Fuhr
Luster KommuneHilde Haukås-Eide
Luster kommuneRandi Vikhagen Gjeitnes
Luster kommuneSolveig Bang
Sogndal kommuneBjarte Breilid
Sogndal kommuneCato Aalen
Sogndal kommuneEndre Navarsete
Sogndal kommuneJonas Fimreite
Sogndal kommuneMari Jansen
Sogndal kommuneOdd-Eivind Holo
Sogndal kommuneReidun Bøyum Foss
Sogndal kommuneRuna Buene
Vestland fk, Sogndal VGSJill Renate Flatjord
Vestland fk, Sogndal VGSLisbeth Skjerven
Vestland fk, Sogndal VGSMagnhild Sægrov
Vestland fk, Sogndal VGSSiv Hilde Aasen
Vestland fk, Årdal VGSTerje Øren
Vik kommuneIrene Helleland
Årdal kommuneIngjerd Høgseth Vetti
Årdal kommuneMay-Ruth Walaker
Årdal kommuneNina Dahl
Årdal kommuneSilje Tråi

Påmeldte deltakarar

Odd-Eivind Holo Sogndal kommune Lisbeth Skjerven Vestland fk, Sogndal VGS Siv Hilde Aasen Vestland fk, Sogndal VGS Christina Kvammen Fuhr Luster Kommune Randi Vikhagen Gjeitnes Luster kommune Ingjerd Høgseth Vetti Årdal kommune Bjarte Breilid Sogndal kommune Irene Helleland Vik kommune Mari Jansen Sogndal kommune Reidun Bøyum Foss Sogndal kommune Nina Dahl Årdal kommune
Magnhild Sægrov Vestland fk, Sogndal VGS Jill Renate Flatjord Vestland fk, Sogndal VGS Terje Øren Vestland fk, Årdal VGS Hilde Haukås-Eide Luster Kommune May-Ruth Walaker Årdal kommune Jonas Fimreite Sogndal kommune Solveig Bang Luster kommune Endre Navarsete Sogndal kommune Runa Buene Sogndal kommune Cato Aalen Sogndal kommune Silje Tråi Årdal kommune

Påmeldinga er avslutta