Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Fagnettverk barnehage – medverknad

15. november, kl. 09:00 - 14:30

Velkommen til fagnettverk barnehage – medverknad!

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du deltek på begge samlingane i løpet av året (neste samling er 13.februar 2024).

 

Nettverket vert arrangert i Sogndal onsdag 15.november kl 9.00-14.30 og det er maks 40 deltakarar som får plass i fagnettverket. Dersom talet vert høgare enn 40 etter påmeldingsfristen 30.oktober, blir det først fordelt plassar til dei som deltok i nettverket førre barnehageår. Vidare prioriterer me slik at alle barnehagar som ynskjer det blir representert med 1-2 deltakarar kvar. Du vert direkte kontakta 31.oktober dersom du ikkje får plass. Me satsar på at alle får plass 🙂  Sjølv om programmet for haustsamlinga er nokså klart, kan du melde inn ynskjeleg tema til fagnettverket innan 30.oktober til arbeidsgruppa ved ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no

 

Program og lokale i Sogndal vert kunngjort seinare på denne sida med eiga lenkje.

Meld frå om evt. allergiar i merknadsfeltet under påmeldinga.

 

Les gjerne meir om dette fagnettverket side 5 + 8 i «Programplan for System for styrka læring i Sogn 2022-2030» Programplan_2022_-_2030

Nokre stikkord  henta frå planen:

  • kritisk tenking og refleksjon på system- og individnivå
  • innverknad på eiga opplæring for å auka motivasjon og engasjement
  • arbeide aktivt mot utanforskap
  • arbeide for å ivareta barn sine rettar og barns beste

I barnehagen skal barna få delta i avgjerdsprosessar og utvikling av felles innhald. Dei skal støttast i å få gje uttrykk for synspunkt og skape meining gjennom samspel, dialog, leik og utforsking slik at dei utviklar kritisk tenking, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse.

 

Fagnettverksansvarleg er arbeidsgruppa for barnehage 2022-2024:

Gunnhild Holen frå Stedje barnehage, Linda Midttun frå Gamlestova barnehage, Elisabeth Øynebråten Bekkedal frå Aurland barnehage, Anne Margrete Hatlelidfrå Lærdalsøyri barnehage, Henning Nornes frå Utdanningsforbundet i Sogndal og Ingrid Steine Bortne frå Sogn regionråd.

 

Ved spørsmål kan du kontakte programleiar Ingrid Steine Bortne, tlf 48 25 03 06, ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no

 

Velkommen!

 

 

Fagnettverk barnehage – medverknad

Detaljar:

Dato
15. november
Tid:
09:00 - 14:30

Arrangør

Sogn regionråd

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
FalkgjerdetAnne Iren
Luster kommuneLinda Midtun
Lærdal kommune/Lærdalsøyri barnehageAnne Margrete Hatlelid
ReziZsofia
Sogn regionrådIngrid Steine Bortne

Påmeldte deltakarar

Zsofia Rezi Anne Iren Falkgjerdet Linda Midtun Luster kommune
Ingrid Steine Bortne Sogn regionråd Anne Margrete Hatlelid Lærdal kommune/Lærdalsøyri barnehage

Påmelding

Loading gif

Allerede påmeldt?

Endre din registrering her