Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Fagnettverk barnehage – medverknad

15/11/2023, kl. 09:00 - 14:30

Velkommen til fagnettverk barnehage – medverknad!

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du deltek på begge samlingane i løpet av året (neste samling er 13.februar 2024).

 

Nettverket vert arrangert i Sogndal onsdag 15.november kl 9.00-14.30 og det er maks 40 deltakarar som får plass i fagnettverket. Dersom talet vert høgare enn 40 etter påmeldingsfristen 30.oktober, blir det først fordelt plassar til dei som deltok i nettverket førre barnehageår. Vidare prioriterer me slik at alle barnehagar som ynskjer det blir representert med 1-2 deltakarar kvar. Du vert direkte kontakta 31.oktober dersom du ikkje får plass. Me satsar på at alle får plass 🙂  Sjølv om programmet for haustsamlinga er nokså klart, kan du melde inn ynskjeleg tema til fagnettverket innan 30.oktober til arbeidsgruppa ved ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no

 

Her kan du lese programmet som pdf-fil: Program fagnettverk barnehage – Medverknad 15.11.2023

Meld frå om evt. allergiar i merknadsfeltet under påmeldinga.

 

Les gjerne meir om dette fagnettverket side 5 + 8 i «Programplan for System for styrka læring i Sogn 2022-2030» Programplan_2022_-_2030

Nokre stikkord  henta frå planen:

  • kritisk tenking og refleksjon på system- og individnivå
  • innverknad på eiga opplæring for å auka motivasjon og engasjement
  • arbeide aktivt mot utanforskap
  • arbeide for å ivareta barn sine rettar og barns beste

I barnehagen skal barna få delta i avgjerdsprosessar og utvikling av felles innhald. Dei skal støttast i å få gje uttrykk for synspunkt og skape meining gjennom samspel, dialog, leik og utforsking slik at dei utviklar kritisk tenking, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse.

 

Fagnettverksansvarleg er arbeidsgruppa for barnehage 2022-2024:

Gunnhild Holen frå Stedje barnehage, Linda Midttun frå Gamlestova barnehage, Elisabeth Øynebråten Bekkedal frå Aurland barnehage, Anne Margrete Hatlelidfrå Lærdalsøyri barnehage, Henning Nornes frå Utdanningsforbundet i Sogndal og Ingrid Steine Bortne frå Sogn regionråd.

 

Ved spørsmål kan du kontakte programleiar Ingrid Steine Bortne, tlf 48 25 03 06, ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no

 

Velkommen!

 

 

Fagnettverk barnehage – medverknad

Detaljar:

Dato
15/11/2023
Tid:
09:00 - 14:30

Arrangør

Sogn regionråd

Lokale

Sogn PPT sitt møterom
Dalavegen 2
Sogndal, 6856 Norway
+ Google-kart

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
Aurland kommuneElisabeth Øynebråten Bekkedal
Luster kommuneAnne Iren Falkgjerdet
Luster kommuneLinda Midtun
Luster kommuneOddny Elise Falkgjerdet
Lærdal KommuneRikke Helena Våge
Lærdal kommuneAnne Margrete Hatlelid
Sogn regionrådIngrid Steine Bortne
Stedje barnehageGunnhild Holen
Årdal kommuneAndrea Midtun Hunderi
Årdal kommuneKaja Øy
Årdal kommuneZsofia Rezi

Påmeldte deltakarar

Kaja Øy Årdal kommune Rikke Helena Våge Lærdal Kommune Elisabeth Øynebråten Bekkedal Aurland kommune Zsofia Rezi Årdal kommune Anne Iren Falkgjerdet Luster kommune Linda Midtun Luster kommune
Andrea Midtun Hunderi Årdal kommune Gunnhild Holen Stedje barnehage Oddny Elise Falkgjerdet Luster kommune Ingrid Steine Bortne Sogn regionråd Anne Margrete Hatlelid Lærdal kommune

Påmeldinga er avslutta