Sogn regionråd arrangerer samling for fagnettverket i psykisk helse 10. mars 2022. Tema: Folkehelse og livsmeistring som tverrfaglege tema – erfaringsutveksling og relevante perspektiv. Målgruppe  er tilsette i barnehage, grunn- og vidaregåande skule, barnevern, helsestasjon og PPT.

Meir informasjon og påmelding 

 

Fagdag psykisk helse 10. mars 2022