Temaet for fagdagen 7. oktober 2019 var Livsmeistring og psykisk helse med vekt på venskap, vaksenrolla i leik og risikofylt leik. Fagdagen samla over 400 barnehagetilsette i Sogn.  Les meir

Fagdag om inkluderande barnehagemiljø