22.november arrangerte Sogn regionråd og Høgskulen på Vestlandet regional fagdag for skulane. Tema var  KOMPETANSELØFT for spesialpedagogikk og inkluderande praksis i skulane.

 

35 engasjerte deltakarar lytta interessert til innlegga frå skulane, høgskulen og PPT. Dei delte sine erfaringar i høve førtilmeldingsfasen og skriving av gode IOP’ar. Etter lunsj var det tid for gruppearbeid og refleksjonar. Ein slik fagdag har lenge stått høgt på ynskjelista, og etter evalueringa å døma er det sterkt behov for fleire slike nyttige fagdagar. Me håpar å kunne gjere dette til ein årleg tradisjon kvar haust, i tillegg til at me vil prøve å tilby ulike webinar i tillegg.

 

Her finn du presentasjonane som vart nytta under fagdagen. Du er velkommen til å bruke desse når du skal formidle innhaldet til kollegaer  eller jobbe vidare med temaet i eigen eining:

 

Resultat av gruppearbeidet kan du lese meir om her:

 

 

Etterlengta regional fagdag for skulane «Spesialpedagogikk og inkluderande praksis»