Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Fagnettverk barnehage: Medverknad, vurdering for læring og gjennomføring

08/11/2022, kl. 09:00 - 14:30

Gratis

Velkommen til fagnettverk barnehage – Medverknad, vurdering for læring og gjennomføring!

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med styraren sin. Dersom du vel å delta i fagnettverket ynskjer me at du deltek på begge samlingane i løpet av året (neste samling er 28.mars 2023) og aller helst ynskjer me at du vert med i fagnettverket dei neste to åra (totalt fire samlingar).

 

Nettverket vert arrangert i Sogndal tysdag 8.november kl 9.00-14.30 og det er maks 40 deltakarar som får plass i fagnettverket. Dersom talet vert høgare enn 40 etter påmeldingsfristen 21.september, blir det fordelt plassar slik at alle barnehagar som ynskjer det blir representert med minst 1-2 deltakarar kvar. Den einskilde barnehage vert kontakta seinast 26.september om kven som har fått plass i fagnettverket. Du kan melde inn ynskjeleg tema til fagnettverket innan 30.september til ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no

 

Les programmet som pdf-fil her: Program fagnettverk barnehage – Medverknad, vurdering for læring og gjenomføring 08.11.2022

 

Les meir om dette fagnettverket side 5 + 8 i «Programplan for System for styrka læring i Sogn 2022-2030» Programplan_2022_-_2030

Nokre stikkord  henta frå planen:

  • kritisk tenking og refleksjon på system- og individnivå
  • innverknad på eiga opplæring for å auka motivasjon og engasjement
  • arbeide aktivt mot utanforskap
  • arbeide for å ivareta barn sine rettar og barns beste

I barnehagen skal barna få delta i avgjerdsprosessar og utvikling av felles innhald. Dei skal støttast i å få gje uttrykk for synspunkt og skape meining gjennom samspel, dialog, leik og utforsking slik at dei utviklar kritisk tenking, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse.

 

Fagnettverksansvarleg: Arbeidsgruppa for barnehage er førebels ansvarleg for nettverket.

 

Utvida påmeldingsfrist: 7.november kl 10

 

Ved spørsmål kan du kontakte programleiar Ingrid Steine Bortne, tlf 48 25 03 06, ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no

 

Velkommen!

Fagnettverk barnehage: Medverknad, vurdering for læring og gjennomføring

Detaljar:

Dato
08/11/2022
Tid:
09:00 - 14:30
Billettpris:
Gratis

Arrangør

Sogn regionråd

Lokale

Sogn PPT sitt møterom
Dalavegen 2
Sogndal, 6856 Norway
+ Google-kart

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
Aurland kommune/ Aurland barnehageElisabeth Øynebråten Bekkedal
Luster kommune/ Gamlestova barnehageLinda Midtun
Luster kommune/ Gaupne barnehageAnne Iren Falkgjerdet
Luster kommune/ Indre Hafslo barnehageGrete Grønsberg
Luster kommune/ Indre Hafslo barnehageOddny Elise Falkgjerdet
Sogn regionrådIngrid Steine Bortne
Stedje barnehage, SogndalGunnhild Holen
Årdal kommune/ Haugane barnehageSolveig Vatne Skjerven
Årdal kommune/ Uravegen barnehageAndrea Hunderi
Årdal kommune/ Årdalstangen barnehageZsofia Rezi

Påmeldte deltakarar

Elisabeth Øynebråten Bekkedal Aurland kommune/ Aurland barnehage Andrea Hunderi Årdal kommune/ Uravegen barnehage Zsofia Rezi Årdal kommune/ Årdalstangen barnehage Oddny Elise Falkgjerdet Luster kommune/ Indre Hafslo barnehage Solveig Vatne Skjerven Årdal kommune/ Haugane barnehage
Gunnhild Holen Stedje barnehage, Sogndal Ingrid Steine Bortne Sogn regionråd Grete Grønsberg Luster kommune/ Indre Hafslo barnehage Linda Midtun Luster kommune/ Gamlestova barnehage Anne Iren Falkgjerdet Luster kommune/ Gaupne barnehage

Påmeldinga er avslutta