Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Fagdag psykisk helse – ufrivilleg skulefråvær

9. mars, kl. 09:30 - 14:30

570Kr

Målgruppe: Tilsette i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, PPT, helsestasjon, barnevern, BUP og andre tverrfaglege tenester for barn og unge i Sogn

Påmeldingsfrist: 13.februar via lenkja her

Kvar: Quality Hotel Sogndal (Sogndalssalen)

Tidspunkt: Torsdag 9.mars kl 9.30-14.30. Registrering frå kl 9.00

Pris: 570 kr for dagpakke pr. person som vert fakturert kommunane i etterkant. Prisen inkluderer kurslokale, dagens 1-rettar lunsj, kaffi/te og pausemat (kake, frukt, softis og popkorn). NB! Meld frå om evt. allergiar i merknadsfeltet i påmeldinga.

 

Sjå invitasjon med program som pdf-fil her: Invitasjon til fagdag psykisk helse 09.03.2023

Kursinnhald
Programmet vert om lag slik:

09.00-09.30 Registrering og kaffi/te

09.30-10.30 Eit overordna blikk på skulefråvær – omgrep, definisjonar, barne- og elevsyn

10.30-10.50 Pause

10.50-12.00 Tilhøyrsle og inkludering – og konsekvensane av utanforskap og mobbing

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Samarbeid mellom barnehagen, skulen, hjelpeapparatet og heimen

13.30-13.45 Pause

13.45-14.20 Utfordringar og mogelegheiter. Korleis jobbe vidare?

14.20-14.30 Oppsummering og evaluering

 

Under kvar økt vert det tid til refleksjon i grupper/par, og tid til spørsmål og innspel.

 

 

Kurshaldar

Sara Eline Eide er utdanna barne- og ungdomsarbeidar, har studert spesialpedagogikk, jobba som TaiChi-lærar, terapeut og rettleiar. Ho har jobba i barnehage og skule i mange år. No jobbar ho som dagleg leiar i UngOppvekst. Ho skriv artiklar, held kurs og føredrag om ufrivillig skulefråvær, korleis skape gode relasjonar til barn og unge, om psykisk helse, og utanforskap. I tillegg til kurs og føredrag, rettleiar ho både foreldre, tilsette i barnehagar og i skular. Ho har skreve boka «Skolefravær» (Cappelen Damm 2022) og «På oppdagelsesferd saman» (Kolofon forlag 2019).

 

Førebuing til fagdagen:

For å få best mogeleg utbytte av fagdagen ynskjer me at deltakarane førebur seg i fellestid/team eller individuelt på denne måten:

 

  1. Les denne to-siders artikkelen: Skolefravær – en felles utfordring – Fagsnakk

 

  1. Høyr podcasten frå «Utforsk» der Sara er intervjua om skulefråvær: Utforsk: Hvordan skapes en god dialog mellom skole og hjem? Ufrivillig skolefravær (23 min)

 

  1. Er det spørsmål/problemstillingar knytt til tema ufrivilleg skulefråvær du ynskjer at Sara Eline Eide inkluderer i fagdagen? Har du refleksjonar eller ein konkret case du ynskjer innspel på? Send gjerne inn spørsmål/tankar via lenkja her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YrhcqoW_N02hSU68akS371VvLD0SIPtGjN4RcBdTEzZUOFVSMzlDNFZBRUZYN0hYTVJOMldBSERLUy4u

 

Velkommen til fagdagen!

 

 

Med helsing

 

Ingrid Steine Bortne

Programleiar barnehage- og skuleutvikling

Sogn Regionråd

Ingrid.Steine.Bortne@sogndal.kommune.no

Tlf 48 25 03 06

Fagnettverk i Sogn – Sogn regionråd

 

Fagdag psykisk helse – ufrivilleg skulefråvær

Detaljar:

Dato
9. mars
Tid:
09:30 - 14:30
Billettpris:
570Kr

Arrangør

Sogn regionråd

Lokale

Quality Hotel Sogndal
Gravensteinsgata 5
Sogndal, 6856
+ Google-kart

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
Flatbygdi skule, Vik kommuneHild Berglund
GudmundsdottirHanna Petra
HolenGunnhild
HoveHelga
HusumMargrete
LusterEllen
Luster KommuneJohanne Eide Juvik
Luster kommuneBerit Haganes
Luster kommuneBerit Skjerdal
Luster kommuneEli Ruud
Luster kommuneLinda Midtun
Luster kommuneLinda Øvregard Røhme
Luster kommuneMali Strand
Luster kommuneMarita Elvagjeng
Lærdal kommuneAnne Margrete Hatlelid
Lærdal kommuneTorunn Vethe Gram
MidtgårdRandi
NotøMia Zusanne Bøhn
Sogn PPTLene Foss Dalaker
Sogn regionrådIngrid Steine Bortne
Sogndal kommuneAnne Haugen Hov
Sogndal kommuneElin Øverengen Trollebø
Sogndal kommuneLaila Årøy
Sogndal kommuneMari Liseth Fimreite
Sogndal kommuneReidun Foss
Sogndal/Kaupanger skuleEirin Marie Haukøy
Stedje barnehageAnne Mari Hole Sande
TrollebøElin Øverengen
Årdal kommuneHanne Hestetun
Årdal kommune / 954679721Heg Høl Vee

Påmeldte deltakarar

Reidun Foss Sogndal kommune Mia Zusanne Bøhn Notø Mari Liseth Fimreite Sogndal kommune Gunnhild Holen Eirin Marie Haukøy Sogndal/Kaupanger skule Hild Berglund Flatbygdi skule, Vik kommune Marita Elvagjeng Luster kommune Anne Margrete Hatlelid Lærdal kommune Anne Haugen Hov Sogndal kommune Linda Midtun Luster kommune Hanne Hestetun Årdal kommune Elin Øverengen Trollebø Eli Ruud Luster kommune Torunn Vethe Gram Lærdal kommune Berit Skjerdal Luster kommune
Anne Mari Hole Sande Stedje barnehage Hanna Petra Gudmundsdottir Lene Foss Dalaker Sogn PPT Helga Hove Laila Årøy Sogndal kommune Berit Haganes Luster kommune Randi Midtgård Ellen Luster Mali Strand Luster kommune Linda Øvregard Røhme Luster kommune Elin Øverengen Trollebø Sogndal kommune Margrete Husum Heg Høl Vee Årdal kommune / 954679721 Johanne Eide Juvik Luster Kommune Ingrid Steine Bortne Sogn regionråd

Påmelding

Loading gif

Allerede påmeldt?

Endre din registrering her