16 deltakarar var samla til styrarnettverk ved HVL veka før vinterferien. Tema for dagen var mellom anna rettleiing, heving av status og førebygging/oppfølging av sjukefråvær. Gode diskusjonar i gruppe og plenum gav oss nye innfallsvinklar.

 

Takk til Astrid Bakken ved HVL og Heidi Myrvold ved NAV arbeidslivssenter for inspirerande innlegg.

 

Her finn du referat og presentasjonar frå samlinga:

Referat frå styrarnettverk 15.02.2023

Presentasjon styrarnettverk 15.02.23 Anne Margrete

Gruppearbeid 15.02.2023 – Korleis heve statusen til pedagogar i barnehage

NAV Arbeidslivssenter innlegg på regionalt styrarnettverk 150223

Fabrikerte røyndomsbilete

Veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole

Her finn du lenkja til NOU: https://www.regjeringen.no/contentassets/4845f96e887444c98d7a102f1b00bca1/no/pdfs/nou202220220013000dddpdfs.pdf

 

Styrarnettverk 15.februar 2023