19 engasjerte lærarar var samla på ViteMeir 1.februar for å oppdatere seg på det siste nye innan IKT i oppvekstfeltet. Takk til Turid og Håvard for strålande gjennomføring av dagen!

 

Tema for samlinga var:

  • Digitalisering av skriftleg eksamen
  • Digitale verktøy for elevar med lese-, språk- og skrivevanskar
  • Sambruk av programmeringsutstyr
  • ChatGPT

Her kan du sjå presentasjonane frå samlinga:

 

Her er også nokre fine artiklar som vart delt på nettverket:

 

Neste samling vert 13.september 2023 – merk datoen allereie no! 

 

Fagnettverk pedagogisk bruk av IKT