Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Nettverk for SFO-leiarar

04/09/2023, kl. 09:00 - 10:00

Gratis

Sogn regionråd ynskjer å samle alle SFO-leiarar ved skulane i Sogn til eit nettverk der me kan dele erfaringar, stille spørsmål, kome med innspel til regional aktivitet osv. Sjølve innkallinga er sendt ut til alle rektorar i Sogn som kalenderinvitasjon, og rektor vidaresender til SFO-leiar. Du treng difor ikkje melde deg på her, berre godta invitasjonen i kalender.

 

Me håpar og trur at dette kan vere noko de opplever som matnyttig og utviklande. Ofte kan det vere ein noko einsam jobb å leie SFO, og etter at aktiviteten, påmeldingar og krava aukar trur me at det er behov for enno meir samarbeid på dette området.

 

Me veit at denne samlinga kjem veldig raskt etter skulestart, men me treng å kome raskt i gang, særleg pga punkt 4. Me håpar difor du kan setje av ein time til dette første møtet og at det er mogeleg å setje inn evt. vikar for deg.

 

Sakliste:

  1. Kort presentasjonsrunde
  2. Litt om bakgrunnen for nettverket og mogelegheiter for samarbeid
  3. Organisering av nettverket

-Kor ofte skal me treffast? Lengd på samlingane?

-Digitalt eller fysisk eller veksling mellom begge?

-Aktuelle saker framover? Bidragsytarar?

-Nettverksansvarleg?

-Lage ein møteplan

4.Regional planleggingsdag for SFO 3.november. Kva tema er ynskjeleg? Er det føredragshaldarar du vil anbefale?

5.Ymse

 

Flott om de tenkjer gjennom saklista på førehand (punkt 3 og 4).

 

Hjarteleg velkommen til nettverk! 😊

 

Med helsing

 

Ingrid Steine Bortne

Programleiar barnehage- og skuleutvikling

Sogn Regionråd

Tlf 48 25 03 06

Nettverk for SFO-leiarar

Detaljar:

Dato
04/09/2023
Tid:
09:00 - 10:00
Billettpris:
Gratis

Arrangør

Sogn regionråd