Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

LOGOS temakurs for sertifiserte deltakarar – 2.oktober

02/10/2023, kl. 09:00 - 15:30

300Kr

Les invitasjonen som pdf-fil her: Invitasjon og program LOGOS-temakurs for sertifiserte 02.10.2023

 

Stad: Stadionbygget – rom: STA02-04, Høgskulen på Vestlandet. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no)

Tidspunkt: Måndag 2.oktober 2023 kl 09.00-15.30

Målgruppe: Lærarar, spesialpedagogar og PPT-rådgjevarar som er LOGOS-sertifiserte frå før

Lunsj: Ja, inkludert. Meld frå om evt. allergiar i påmeldinga

Deltakaravgift: 300 kr som vert fakturert i etterkant av samlinga (bindande påmelding)

 

Logometrica arrangerer temakurs for tilsette i skulesektoren i Sogn

Kurshaldar er spesialpedagog Gudrun Tegnander frå Logometrica.

 

Korleis skilje mellom dysleksi og andre lesevanskar?

Lesevanskar kjem gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vanskar med leseforståinga. I Logos tillegg vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkinga. Men korleis skilje mellom generell langsom prosessering og lesevanskar? Og kan ein i det heile teke skilje mellom dei to? Kva meinast med generelle prosesseringsvanskar og korleis identifisere det?

 

Med utgangspunkt i oppdatert forsking presenterast både utfordringar og forslag til løysningar på nokre av dei problema ein møter i samband med utgreiing og diagnostisering av dysleksi.

 

Logos fangar opp ulike typar lesevanskar, men det kan vera krevjande å diskriminere mellom ulike årsaksfaktorar. Er det dysleksi, eller er leseutviklinga forseinka av andre årsaker? Mange har både dysleksi og språkvanskar, eller dysleksi og ADHD. Korleis bør ein då gå fram for å vurdere om lesevanskane er primære eller sekundære?

 

Med utgangspunkt i testresultata i Logos drøftar vi korleis ulike typar vanskar kan påverke leseferdigheitene. NB! Ein må vera LOGOS-sertifisert for å delta på dette kurset. Maks 30 deltakarar!

 

09.00-11.30      Temakurs (kurshaldar legg inn pausar der det høver)

11.30-12.15        Lunsj i HVL-kantina

12.15-15.20       Temakurs held fram. Pausar undervegs

15.20-15.30       Avslutning med evaluering via QR-kode

 

Ansvarleg for samlinga:

Anne Marit Aasen, inspektør ved Trudvang skule, Anne.Marit.Aasen@sogndal.kommune.no

 

Påmeldingsfrist: 28.september 2023 kl 09.00. Meld frå om evt. allergiar i merknadsfeltet.

 

Velkommen!

 

 

Beste helsing frå

Anne Marit Aasen

Ansvarleg for samlinga

 

Ingrid Steine Bortne

Programleiar barnehage- og skuleutvikling i Sogn regionråd

LOGOS temakurs for sertifiserte deltakarar – 2.oktober

Detaljar:

Dato
02/10/2023
Tid:
09:00 - 15:30
Billettpris:
300Kr

Arrangør

Sogn regionråd

Lokale

HVL, campus Sogndal
Røyrgata 6
Sogndal, 6856
+ Google-kart

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
Luster kommune/ Gaupne skuleBjørg Irene Svangstu
Luster kommune/ Hafslo barne- og ungdomsskuleAslaug Øydvin
Luster kommune/ Indre Hafslo oppvekstsenterTrude Sønnesyn
Lærdal kommune/ Lærdalsøyri skuleMonika Hagheim
Sogndal kommune/ Kaupanger skuleLina Hofslundsengen
Sogndal kommune/ Kaupanger skuleMaria Landøy Slinde
Sogndal kommune/ Leikanger barneskulePerny Kristine Dimmen
Sogndal kommune/ Sagatun skuleGunn Linde
Sogndal kommune/ Sogn PPTAnne Haugen Hov
Sogndal kommune/ Sogn PPTInger Årdal
Sogndal kommune/ Sogn PPTKari Alme
Sogndal kommune/ Sogn PPTLene Foss Dalaker
Sogndal kommune/ Sogn PPTSiri-Lise Nes Bøyum
Sogndal kommune/ Trudvang skuleHeidi Lillesæter
Sogndal kommune/ Trudvang skuleSigne Vange
Årdal kommune/ PPT Indre SognIngegerd Moene

Påmeldte deltakarar

Kari Alme Sogndal kommune/ Sogn PPT Perny Kristine Dimmen Sogndal kommune/ Leikanger barneskule Signe Vange Sogndal kommune/ Trudvang skule Monika Hagheim Lærdal kommune/ Lærdalsøyri skule Aslaug Øydvin Luster kommune/ Hafslo barne- og ungdomsskule Lene Foss Dalaker Sogndal kommune/ Sogn PPT Maria Landøy Slinde Sogndal kommune/ Kaupanger skule Anne Haugen Hov Sogndal kommune/ Sogn PPT
Trude Sønnesyn Luster kommune/ Indre Hafslo oppvekstsenter Ingegerd Moene Årdal kommune/ PPT Indre Sogn Siri-Lise Nes Bøyum Sogndal kommune/ Sogn PPT Heidi Lillesæter Sogndal kommune/ Trudvang skule Bjørg Irene Svangstu Luster kommune/ Gaupne skule Gunn Linde Sogndal kommune/ Sagatun skule Lina Hofslundsengen Sogndal kommune/ Kaupanger skule Inger Årdal Sogndal kommune/ Sogn PPT

Påmeldinga er avslutta