Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

 • Denne hending er over.

Fagnettverk barnehage – medverknad, vurdering for læring og gjennomføring

28. mars, kl. 09:00 - 14:30

Gratis

Det er den einskilde tilsette i barnehagen som melder seg på her på denne sida, etter avtale med leiaren sin. Dei som deltok eller var påmeldt på førre samling i oktober 2022 har førsteretten dersom me overstig talet på 40 deltakarar. Det er ynskjeleg at deltakarane helst deltek på alle fire samlingar frå hausten 2022 til våren 2024.

 

Program  for samlinga kan du lese som pdf-fil her: Program fagnettverk barnehage – Medverknad, vurdering for læring og gjenomføring 28.03.2023

 

Her finn du informasjon om mellomliggande arbeid fram til 28.mars samlinga:

 • Føl med på pauserommet, i garderoben eller på avdelingsmøte i barnehagen din. Kor mykje ser/høyrer du om barns medverknad?
 • Finn to situasjonar på din avdeling eller i din barnehage der barns medverknad kjem til uttrykk
 • Les kronikken «Ein pinne for framtida» av Hilde Alme  her: Ein pinne for framtida

 

Tidspunkt: Tysdag 28.mars 2022 kl 09:00 – 14:30
Stad:
PPT sitt møterom i 1.etg, Dalavegen 2, Sogndal

Lunsj: Ja, inkludert

Deltakaravgift: Nei, samlinga vert dekka av regionale midlar

 

 

Program for dagen:

09.00:   Oppmøte, kaffi og frukt. Velkommen v/arbeidsgruppa

 

09.15:   «Medverknad i kvardagen, korleis arbeidar me med dette i Årdalstangen barnehage?» v/ Zsofia Rezi

 

09.45:   Me tek opp tråden frå førre samling (8.11.22) og går gjennom mellomliggande arbeid:

 • Føl med på pauserommet, i garderoben eller på avdelingsmøte i barnehagen din. Kor mykje ser/høyrer du om barns medverknad?
 • Finn to situasjonar på din avdeling eller i din barnehage der barns medverknad kjem til uttrykk

Erfaringsdeling og refleksjon i plenum.

 

Pause

 

10.30:   Barns medverknad, natur og barnesyn v/ Hilde Alme, HVL

Førebu deg: Les kronikken «Ein pinne for framtida» (vedlagt).

Ein kort runde, kven me er alle?

Presentasjon av ein artikkel om korleis barns medverknad utspelar seg i 6 naturbarnehagar når ein er ute i naturen. Både barn og personale sine stemmer kjem fram. Tema kan og knytast til opphald i natur i vanlege barnehagar, samt tema berekraft.

Refleksjon i grupper.

 

11.20:   Lunsj 30 min

 

11.50:   Reflektere over omgrepet barns medverknad, natur og barnesyn i eigen barnehage, med bakgrunn i presentasjonen v/ Hilde

 

12.10:   Korleis nytte naturen i «min» barnehage for barns medverknad, eventuelt overføre denne pedagogiske tenkemåten til den ordinære barnehagedagen? Kva blir vegen vidare? v/ Hilde

 

Pause

 

13.15:   Me jobbar med case om medverknad og drøftar aktuelle spørsmål

Introduksjon til Barnehageforum sitt opplegg knytt til tema medverknad – tema for neste samling i november.

 

14.00:   Vegen vidare

Me vert einige om mellomliggande arbeid til neste samling i november.

Evaluering med QR-kode og refleksjon rundt dagen.

 

14.30:   Slutt – vel heim

 

Ansvarleg for samlinga er arbeidsgruppa for fagnettverk i barnehagane:

 • Gunnhild Holen, Stedje barnehage, Sogndal
 • Linda Midttun, Gamlestova barnehage, Luster
 • Elisabeth Øynebråten Bekkedal, Aurland barnehage, Aurland
 • Anne Margrete Hatlelid, Lærdalsøyri barnehage, Lærdal
 • Henning Nornes, utdanningsforbundet i Sogndal
 • Ingrid Steine Bortne, programleiar «System for styrka læring», Sogn regionråd

 

 

Påmeldingsfrist: 14.mars kl 23. Meld frå om evt. allergiar i merknadsfeltet.  Me har framleis ledige plassar. Dersom du vil melde deg på no etter fristen kan du ta kontakt på ingrid.steine.bortne@sogndal.kommune.no

 

 

Velkommen!

 

 

Beste helsing, på vegne av arbeidsgruppa

 

Ingrid Steine Bortne

Programleiar barnehage- og skuleutvikling

Sogn regionråd

Fagnettverk barnehage – medverknad, vurdering for læring og gjennomføring

Detaljar:

Dato
28. mars
Tid:
09:00 - 14:30
Billettpris:
Gratis

Arrangør

Sogn regionråd

Lokale

Sogn PPT sitt møterom
Dalavegen 2
Sogndal, 6856 Norway
+ Google-kart

Påmelde deltakarar

Kommune/organisasjonNamn
Aurland kommune/ Aurland barnehageElisabeth Øynebråten Bekkedal
Luster kommune/ Gamlestova barnehageLinda Midtun
Luster kommune/ Gaupne barnehageAnne Iren Falkgjerdet
Lærdal/ Lærdalsøyri barnehageAnne Margrete Hatlelid
Sogn regionrådIngrid Steine Bortne
Stedje Barnehage, SogndalGunnhild Holen
Årdal kommune/ Einehaugen barnehageKaja andersen
Årdal kommune/ Haugane barnehageSolveig Vatne Skjerven
Årdal kommune/ Uravegen barnehageKaja Øvstetun
Årdal kommune/ Ve barnehageAndrea Midtun Hunderi
Årdal kommune/ Årdalstangen barnehageZsofia Rezi

Påmeldte deltakarar

Anne Margrete Hatlelid Lærdal/ Lærdalsøyri barnehage Gunnhild Holen Stedje Barnehage, Sogndal Zsofia Rezi Årdal kommune/ Årdalstangen barnehage Linda Midtun Luster kommune/ Gamlestova barnehage Kaja andersen Årdal kommune/ Einehaugen barnehage Ingrid Steine Bortne Sogn regionråd
Elisabeth Øynebråten Bekkedal Aurland kommune/ Aurland barnehage Anne Iren Falkgjerdet Luster kommune/ Gaupne barnehage Solveig Vatne Skjerven Årdal kommune/ Haugane barnehage Andrea Midtun Hunderi Årdal kommune/ Ve barnehage Kaja Øvstetun Årdal kommune/ Uravegen barnehage

Påmeldinga er avslutta