10. og 11.januar gjennomførte me fagnettverk autisme i samarbeid med psykolog Pål Iversen ved Sogndal BUP (psykisk helsevern for barn og unge). Den første dagen var retta mot skulen, medan dagen etter var retta mot barnehagen. Både PPT og helsestasjon deltok også.

 

Tusen takk til føredragshaldar Pål Iversen for svært god formidling av kunnskap og refleksjonar. Takk også for god innsats i gruppearbeidet til alle deltakarane. Barn og unge i Sogn er heldige som har så mange dyktige hjelparar i skular, barnehagar, PPT og helsestasjon!

 

Her kan du sjå gjennom presentasjonen til Pål Iversen: Presentasjon autismenettverk januar 2023

Det er flott om deltakarane kan ta med seg refleksjonar og ny kunnskap  tilbake til eininga si og formidle til kollegaer. De kan fritt bruke presentasjonane i dette arbeidet på einiga.

 

Her finn du ein presentasjon med introduksjon til nettverket, samt svara dykkar på gruppearbeidet i Mentimeter:

 

Me ser fram til neste fagnettverk autisme som truleg vert arrangert i januar 2024, om ikkje før.

 

Fagnettverk autisme for tilsette i skular, barnehagar, PPT og helsestasjon