1. Hendingar
  2. Vitemeir, Kaupanger
I dag

Styrarnettverk

Vitemeir, Kaupanger

Program kjem seinare, men hald av datoen allereie no. Samlinga blir på ViteMeir-senteret og eigenandelen vert 400 kr. Bindande påmelding innan 18.mai.

400kr