1. Hendingar
  2. Tangen skule
I dag

Fagnettverk norsk for ungdomssteg, VGS og vaksenopplæring

Tangen skule Vollevegen 9, Årdalstangen

Målgruppe: Norsklærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring, samt PPT-tilsette og andre som opplever nettverket som relevant Stad: Personalrommet på Tangen skule, Vollevegen 9, 6885 Årdalstangen Tidspunkt: Torsdag 29.februar 2024 kl 09.30-14.00 Lunsj: Ja, inkludert. Meld frå om evt. allergiar i

Gratis