1. Hendingar
  2. Tangen skule
I dag

Fagnettverk norsk for ungdomssteget, VGS og vaksenopplæring

Tangen skule Vollevegen 9, Årdalstangen

Les programmet som pdf-fil her: Program fagnettverk norsk for ungdomssteget, VGS og vaksenopplæring 28.09.2023   Stad: Tangen skule, Vollevegen 9, 6885 Årdalstangen Tidspunkt: Torsdag 28.september 2023 kl 09.30-14.00 Målgruppe: Norsklærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring, samt PPT-tilsette og andre som

Gratis