1. Hendingar
  2. System for styrka læring i Sogn

System for styrka læring i Sogn

I dag

Styrarnettverk

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Stad: Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Auditorium "Josten" i Høgskulebygget. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no) Tidspunkt: Onsdag 28.februar 2024 kl. 09.00- 15.00 Du kan lese programmet som pdf-fil her:Program styrarnettverk 28.02.2024    Program for dagen: 09.00 – 09.15:  

Gratis

Fagnettverk norsk for ungdomssteg, VGS og vaksenopplæring

Tangen skule Vollevegen 9, Årdalstangen

Målgruppe: Norsklærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring, samt PPT-tilsette og andre som opplever nettverket som relevant Stad: Personalrommet på Tangen skule, Vollevegen 9, 6885 Årdalstangen Tidspunkt: Torsdag 29.februar 2024 kl 09.30-14.00 Lunsj: Ja, inkludert. Meld frå om evt. allergiar i

Gratis

Nettverk for pedagogiske leiarar i barnehage

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

Stad: Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Auditorium "Josten" i Høgskulebygget. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg (7680×4320) (hvl.no) Tidspunkt: Tysdag 5.mars 2024 kl. 12.30- 15.30 Målgruppe: Alle pedagogiske leiarar i barnehagane i Sogn Lunsj: Ja, inkludert. Meld frå om evt. allergiar i

Gratis

Fagdag psykisk helse

Quality Hotel Sogndal Gravensteinsgata 5, Sogndal

Fagdag psykisk helse 12.mars 2024 «TRASS ELLER TRAUMER?»   Les gjerne programmet som pdf-fil her: Invitasjon til fagdag psykisk helse 12.03.2024   Målgruppe: Tilsette i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, PPT, helsestasjon, barnevern, BUP og andre tverrprofesjonelle tenester for barn og

619Kr

Nettverk for SFO-leiarar – fysisk samling

Sogn PPT sitt møterom Dalavegen 2, Sogndal

Du kan lese programmet som pdf-fil her: Program nettverk for SFO-leiarar 18.03.2024   Tidspunkt: Måndag 18.mars 2024 kl 09:30 – 14:30 Stad: PPT sitt møterom i 1.etg, Dalavegen 2, Sogndal. Me besøker Trudvang sfo etter lunsj. Lunsj: Ja, inkludert Deltakaravgift:

Gratis

Fagnettverk barnehage – Fysisk og psykisk helse NB! Ny dato!!

HVL, campus Sogndal Røyrgata 6, Sogndal

NB! Samlinga er flytta frå 27.februar til 21.mars! Tema denne samlinga: Foreldresamarbeid Mellomliggande arbeid/førebuing til nettverket: Mellomliggande arbeid psykisk og fysisk helse 21.03. 2024   Stad: Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Rom 02-02 i 2.etg Stadionbygget. Sjå kart her: kart-over-campus-sogndal.jpg

Gratis

Nettverk for LOGOS-sertifiserte

Sogn PPT sitt møterom Dalavegen 2, Sogndal

Nettverket er for dei som har LOGOS-sertifisering i Sogn. Dette er ei oppfølging av kurset med Logometrica oktober 2023. Målet er å lære av kvarandre, drøfte funn og tiltak saman. Program vert sendt ut når det nærmar seg. Me startar

Gratis

Fagnettverk norsk for minoritetsspråklege

Under føresetnad at me får nettverksansvarleg på plass vil program og informasjon om lokale verte kunngjort her i mars (veke 11).   Målgruppe: Tilsette i grunnskule, vidaregåande skule og vaksenopplæring.   Påmeldingsfrist: 19.mars kl 23. Meld frå om evt. allergiar

Gratis

Fagnettverk arbeid med barn med Downs syndrom

Under føresetnad at me får ny nettverksansvarleg på plass vert det arrangert nettverk denne dagen.   Kjem tilbake til program og lokale like før påske.   Påmeldingsfrist: 3.april kl 23. Meld frå om evt. allergiar i merknadsfeltet.   Velkommen!

Gratis