19 rådgjevarar møtte på nettverksamlinga 18.april. Her var også fleire nye rådgjevarar som skal overlappe rolla ved sin skule.

 

Takk for lån av lokale og nydeleg servering frå elevbedrift ved Leikanger ungdomsskule!

 

Her finn du dokument frå samlinga:

Samledokument over rådgjevaroppgåver og organisering ved skulane i Sogn vert sendt ut til rådgjevarane i eigen e-post.

 

Rådgjevarnettverk 18.april på Leikanger