21.april samla 10 deltakarar frå Sogn seg til fagleg fordjuping og erfaringsdeling innan tematikken norsk for minoritetsspråklege. Med bakgrunn i krigen i Ukraina og venta flyktningstraum vart programmet tilpassa dette. Det er fint å kunne dele erfaringar og førebu seg saman.

Presentasjonane finn du her: Nettverkssamling Presentasjon 21.04.2022 Ukrainsk

 

Takk til nettverksansvarleg Siv Hovland ved Sogndal opplæringssenter og teamet rundt. Me ser fram til neste samling i haust!

Fagnettverk norsk for minoritetsspråklege