Fagdagen 14. august 2019 i Sogndal samla 380 lærarar frå kommunane i regionen. Tema for foredraget til Anne Sælebakke var fagfornyinga og korleis knytte saman læraren sin relasjonskompetanse med fagkompetanse slik at elevane opplever læring og utvikling. Presentasjonen finn du her.

Fagdag for grunnskulen i Sogn