Stad for nettverket vert: Gaupne, på ungdomsskulen.
Tidspunkt:09:00-15.00, og det vert servert lunsj.
Tema: IBOS og relasjonar i barnehagen v/ Line Mevold.
Påmelding via påmeldingssida til regionen: http://pamelding.sogn.regionraad.no/nyPaamelding.aspx?Id=130

Vel møtt til god fagdag!

Nettverksdag ERF 5.april.