Du finn her påmeldingslenkje til fagnettverksdag i SFO: http://pamelding.sogn.regionraad.no/
Nina Grini frå Læringsmiljøsenteret kjem til Leikanger og snakkar om det viktige temaet mobbing.
Ho er brennande opptatt av å få auka kompetansen om psykisk helse i skulen.

Gå inn på påmeldingssida og les meir, her ligg omtale av dagen samt program.

Jobbar du i SFO, er dette ei samling gull verdt å få med seg.

Vel møtt!

2. januar 2019 arrangerer Leikanger fagnettverk for SFO-tilsette

Legg att eit svar