1. Hendingar
  2. Sogn regionråd

Sogn regionråd

I dag

Styrarnettverk

Kyrkjevegen 6, Sogndal Kyrkjevegen 6, Sogndal

Sogn regionråd arrangerer samling for barnehagestyrarar 3.mars 2022. Stad: Stedjetunet, Kyrkjevegen 6, Sogndal. Parkering ved kyrkja- sone 6911. Tema: Praksis for vidaregåandeelevar, ny programplan: System for styrka læring 2022-2030, ny utforming av fagnettverk og kollegarettleiing. Påmeldingsfrist: 28.02.2022. Det vert servert

Fagdag psykisk helse

Quality Hotel Sogndal Gravensteinsgata 5, Sogndal

Sogn regionråd arrangerer samling for fagnettverket i psykisk helse 10. mars 2022. Tema: Folkehelse og livsmeistring som tverrfagleg tema - erfaringsutveksling og relevante perspektiv. Korleis kan og bør skulen og andre offentlege instansar hjelpa barn og unge til å meistra

Fagnettverk i norsk – ungdomssteget og VGS

Sjå program (pdf-fil) her: Fagnettverk norsk ungdomssteget og VGS 22.03.2022     Stad: Digitalt i teams (påmeldte på nettsida til fagnettverk i Sogn får tilsendt lenkje på e-post) Tidspunkt: tysdag 22.mars 2022 kl 08.30- 10.00   Program for økta: -Velkommen

Rektornettverk

Vitemeir, Kaupanger

Sjå programmet som pdf her: Program rektornettverk 25.03.2022   Stad: ViteMeir – Vitensenteret i Sogn, Skarpeteigvegen 2, 6854 Kaupanger Tidspunkt: Fredag 25.mars 2022 kl 09.00- 14.00 Deltakaravgift: 400 kr som vert fakturert i etterkant av samlinga   Program for dagen:

400kr

Fagnettverk engelsk – ungdomssteg og VGS

Hafslo barne- og ungdomsskule Tangvegen 7, Hafslo

Her finn du programmet og informasjon som pdf-fil: Fagnettverk engelsk ungdomssteget og VGS 29.03.2022   Tidspunkt: tysdag 29.mars 2022 kl 10.00- 14.00 Stad: Hafslo barne- og ungdomsskule, parker ved kunstgrasbana   Program for økta: Eksamen – den nye eksamensløysinga både

Fagnettverk norsk for minoritetsspråklege – ny dato 21.april

Sogndal kulturhus Hovevegen 2, Sogndal

Det blir litt endringar i programmet grunna flyktningkrisa (sjå punkt 2). Under punkt 1 tonar me det litt ned, det viktigaste er å dele kva som fungerer på dei ulike skulane og gi kvarandre tips.   Sjå programmet som pdf

Fagnettverk naturfag for 3.-10. trinn

Hafslo barne- og ungdomsskule Tangvegen 7, Hafslo

Sjå program som pdf her: Program regionalt nettverk naturfag 04052022   Tidspunkt: 09:30 – 14:30, onsdag 4. mai 2022 Stad: Hafslo barne- og ungdomsskule, naturfagrommet Lunsj: Ja, inkludert Deltakaravgift: 200 kr som vert fakturert i etterkant av samlinga Bli med

200kr

Rektornettverk for grunnskule og VGS

Sogndal kulturhus Hovevegen 2, Sogndal

Sjå programmet som pdf her: Program rektornettverk 19.05.2022   Stad: Sal 2, Sogndal kulturhus Tidspunkt: Torsdag 19.mai 2022 kl 09.00- 14.00   Program for dagen: 09.00- 09.10:     Kaffi og småprat 09.10- 09.15:     Introduksjon av dagen v/Kurt Jevnaker 09.15- 10.00:

Fagnettverk arbeid med barn med Downs syndrom

Trudvang skule Skulevegen 5, Sogndal

Sjå program (pdf-fil) her: Fagnettverk arbeid med barn med Downs syndrom 19.05.2022   Stad: Trudvang skule – eller digitalt for dei som ynskjer det Tidspunkt: torsdag 19.mai 2022 kl 09.30- 15.00 Deltakaravgift: 200 kr som vert fakturert i etterkant av

200kr

Styrarnettverk

Vitemeir, Kaupanger

Sjå program som pdf-fil her: Program styrarnettverk 31.05.2022   Styrarnettverk 31.mai 2022 Stad: ViteMeir – Vitensenteret i Sogn, Skarpeteigvegen 2, 6854 Kaupanger Tidspunkt: Tysdag 31.mai 2022 kl 09.00- 14.30 Deltakaravgift: 400 kr som vert fakturert i etterkant av samlinga (bindande

400kr